Gregory Herman Maria Malyevich
Nicolas Muraszko
Dimitro Halychyn Roman Slobodian
ЕКЗЕКУТИВА У. Н. СОЮЗУ: Середина: МИКОЛА МУРАШКО, головний предсідник. Нагорі: ГРИГОРІЙ ГЕРМАН і МАРІЯ МАЛЄВИЧ. заступники гол. предс. Надолині зліва: ДМИТРО ГАЛИЧИН, гол. секретар; зправа: РОМАН СЛОБОДЯН, гол. касієр.

[BACK]