AmCultTop

АМЕРИКАНСЬКА КУЛЬТУРА

З одного боку є такі американці, що хочуть зблизитись більше до анґлійської традиції, яка є первісною американською традицією. Такий ідеал плекає Нова Анґлія; Гарвардський університет та інші установи звертають свої змагання саме на те, щоб класти натиск на анґлійську спадщину...

З другого боку є знов такі, що кажуть: „Хай американська культура буде справді американською; хай навіть буде стовідсотково американською”. Американці, які виказали доволі сили своїми самостійними досягненнями не потребують і в справах культури держатись запаски Старого Світу. Американська культура не повинна бути невільничим наслідуванням європейських традицій, але корінитись у нашій землі і відповідати нашим американським відносинал, а не таким, що в Америці не істнують. . .

Маючи на увазі ті два протилежні напрями американської культури, ледви чи може бути сумнів, котрий з них достойніший і в основі розумніший.

(З статті „Що злого з американською культурою?”, яку написав Роберт Бріфозлд, автор повісти „Европа”, в якій змальовує передвоєнний занепад аристократичної Европи).

AmCultEnd

[BACK]