Liturgy
Участники литургійной службы, подчасъ которой Архимандритъ Адамъ Филлиповскій возведеный былъ во Епископа Канадійского.
Съ лѣва на право: 1) Свящ. М. Дзьомба, 2) Прот. І. Крохмальный, 3) Владыка Гораздъ, 4) Вл. Стефанъ, 5) Вл. Адамъ, б) Ректоръ Семинаріи, Прот. М. Ильинскій, 7) Прот. Петръ Коханикъ.


[BACK]