Бывшіи Урядники О. Р. Б.
ПРЕДСѢДАТЕЛИ

Іоаннъ Ж. Смитъ Іоаннъ Шмайда Яковь Кода
М. Колесаръ Михаилъ Гавула


МѢСТО-ПРЕДСѢДАТЕЛИ

Павелъ Матяшъ
Г. Гливакъ
Василій Тилявскій
о. Іоаннъ Борухъ
Михаилъ Гальковичъ
Теодоръ Хилякъ
Георгій Вретякъ
Петръ Дудичъ
Антоній Хомикъ
Стефанъ Найко
Михаилъ Яковчукъ
П. Бельчикъ
Т. Ковальчикъ
СЕКРЕТАРИ

Антоній Онущакъ
Димитрій Вандзилякъ
Михаилъ Гальковичъ
Іоаннъ Куча
о. П. Ткачъ

о. В. Н. Сидорскій
Іоаннъ ГотраКОНТРОЛЛЕРЫ-ЧЛЕНЫ НАДЗИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССІИ

Іоаннъ Шмайда
Андрей Кошяръ
Алексѣй Ковальчикъ
Іоаннъ Курилла
Теодосій Галь
Алексѣй Галь
Димитрій Кидонъ
I. Чикайло
Михаилъ Галенда
Даніилъ Кидонъ
Петръ Басалига
Мих. Баландюкъ
о. П. Ткачъ
Іосифъ Коваль
Іоаннъ Куча
Мих. Флюдовичъ
Феодоръ Плюта
Стефанъ Рябецъ
Михаилъ Голодъ
Георгій Гайдукъ
Михаилъ Выслоцкій
Георгій Вретякъ
Іосифъ Вархоликъ
о. В. Сидорскій
М. Колесаръ
Андрей Ковальчикъ
Теодоръ Вахна
Алексѣй Шлянта
Максимъ Ярошъ
о. I. Борухъ
Іосифъ Дуфала
Георгій Павлушъ
Іоаннъ Дриневичъ
В.М. Брода
Т. Василько
Н. Гладунъ
Іоаннъ Готра
Михаилъ Яковчукъ
Николай Бубернякъ
І.Дзвончикъ
Феодоръ Гавула
о. С. Нѣмецъ
Даніилъ Гумецкій
Ярославъ Кобанъ
Михаилъ Сеньо
Михаилъ Найдухъ
Симеонъ Ковальчикъ
Михаилъ Ковальчикъ


КАССИРЫ

Георгій Вретякъ
Михаилъ Гавула
Петръ Басалига
Симеонъ Турчикъ
Іоаннъ ДзвончикъДУХОВНЫЙ УПРАВИТЕЛИ И ЗАСТУПНИКИ

о. Феофанъ Обушкевичъ о. Волянскій о. Э. Кубекъ


ПРЕДСѢДАТЕЛИ КОНВЕНЦІИ

Іоаннъ Смитъ
Михаилъ Баландюкъ
Михаилъ Гальковичъ
М. Ярошъ
Теодоръ Вахна
Антоній Хомикъ
Александръ Василенко
Ярославъ Кобанъ
Петръ Бельчикъ
С. Захарковъ
Феодоръ ШкирпанъДИРЕКТОРЪ ДѢТЕЙ

Алексѣй Шлянта


ДОКТОРЫ

Д-Ръ В. А. Шлянта Д-ръ I. Смитъ


СЕКРЕТАРИ КОНВЕНЦІЙ

Михаилъ Галенда
о. I. Борухъ
Михаилъ Гальковичъ
о. П. Ткачъ
Діонисій Мурдза
Георгій Павлушъ
Михаилъ Баландюкъ
Антоній Срогій
о. В. Сидорскій
Димитрій Кидонъ
Георгій Гретчинъ
Димитрій Иванишинъ
Василій Строянъ
Софроній Заворотюкъ
Константинъ Гижа
Іоаннъ Готра
Теодоръ Гавула
Николай Бубернякъ
о. С. Нѣмець
Кон. Келичава
B. П. Гладикъ
C. Бровчукъ
В. Н. Поповичъ
Петръ Смей
Феодоръ Кухта
Мих. БескиднякъЧЛЕНЫ РЕДАКЦІЙНОГО КОМИТЕТА И РЕДАКТОРЫ

Вл. Адамъ
Мих. Баландюкъ
Игуменъ Луцыкъ
о. Обушкевичъ
Д. А. Салей
Илья Гойнякъ
Алексѣй Шлянта
В. М. Брода
С. Пыжъ
Симеонъ Бендасюкъ
В. П. ГладикъШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ

о. В. Фекула
Симеонъ Сосенко
Димитрій Мурдза
о. Ф. Обушкевичъ
Димитрій Андрейко
о. I. Борухъ
Димитрій Процыкъ
Григорій ГорскійМЕНАДЖЕРЫ ТИПОГРАФІИ

о. В. Фекула
о. Ф. Обушкевичъ
Григорій Гижа
Д. П. Процыкъ
о. I. Кивко

Даніилъ Гумецкій
Михаилъ НайдухъТРОСТИСЫ

Алексѣй Ковальчикъ Петръ Ренчковскій Іоаннъ Шмайда


ГОЛОВНЫЙ СУДЪ

Іосифъ Скорка
Михаилъ Галенда
Іосифъ Дуфала
Георгій Бердаръ
Теодоръ Гавула
Михаилъ Яковчукъ
Алексѣй Ковальчикъ
Петръ Дудичъ
Михаилъ Гавула
Антоній Хомикъ
Александръ Василенко
Даніилъ Гумецкій
В. М. Брода
Алексѣй Руссинъ
Антоній Хомикъ
Конрадъ Келичава
Теофанъ Ковальчикъ
Петръ Байса
В. Кушвара
Илья Бѣланинъ
Андрей Гузій


АДВОКАТЫ

Павелъ М. Дзвончикъ


[BACK]