Солистки Кафедрального Хора въ Нью Іоркѣ — Ева Цюрикъ, В. П. Гладикъ, Анна Дрань, Іоанна Карлякъ, Eva Tsurik/turik/turek, V. P. Gladik, Anna Dran, Johanna Karlyak/Karlik

[BACK]