Урядники Карпаторусской Православной Церкви, Сиракюзъ, Н. I., Officials of the Carpathorussian Orthodox Church in Syracuse, New York

Первый рядъ слѣва направо: Стефанъ Камѣнецкій, Церковникъ; Михаилъ Крайнякъ, Кассиръ; о. Іоаннь Облетѣловъ, Настоятель; Іоаннь Гирча, Председатель, и Димитрій Жеребный, Тростиста.

Другій рядъ слѣва направо: Феодоръ Мацко, Тристиста; Григорій Дмитрикъ, Заступникъ Предсѣдателя; Тимофей Смильницкій, Контроллеръ; Іоаннъ Карнафель, Церковникъ; Іоаннь Бѣлоусь, Учитель; Іосифъ Бобикъ, Тростиста, и Михаилъ Высочанскій, Предсѣдатель Парохіи, основанной въ мартѣ, 1939 г.


[BACK]