Моя Эпитафія
Здѣсь Пушкинъ погребенъ. Онъ съ музою молодою,
Съ любовью лѣностью провелъ веселый вѣкъ,
Не дѣлалъ добраго, однако жъ былъ душою,
Ей Богу добрый человѣкъ.

А. С. Пушкинъ.


[BACK]