УРЯДНИКИ О. Р. Б. 1930


Михаилъ Георгіевичъ Яковчукъ, Головный Мѣстопредсѣдатель О. Р. Б., Michael Gregorivich Jakovchuk
МИХАИЛЪ ГЕОРГІЕВИЧЪ ЯКОВЧУКЪ,
Головный Мѣстопредсѣдатель О. Р. Б.


John Dzwonczyk, Іоаннъ Григ. Дзвончикъ, Головный Кассиръ О. Р. Б.
ІОАННЪ ГРИГ. ДЗВОНЧИКЪ,
Головный Кассиръ О. Р. Б.


Nicholas Buberniak, Николай Т. Бубернякъ, финансовый Секретарь О. Р. Б.
НИКОЛАЙ Т. БУБЕРНЯКЪ,
финансовый Секретарь О. Р. Б.


John Hotra, Іоаннъ Николаевичъ Готра, Рекордовый Секретарь О. Р. Б.
ІОАННЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ГОТРА,
Рекордовый Секретарь О. Р. Б.


Simeon Nemetz, Семеонъ А. Нѣмецъ, Предсѣдатель Контр. Комиссіи О. Р. Б.
СЕМЕОНЪ А. НѢМЕЦЪ,
Предсѣдатель Контр. Комиссіи О. Р. Б.


Yaroslav Koban, Ярославъ Кобанъ, Членъ Контрольной Комиссіи О. Р. Б.
ЯРОСЛАВЪ КОБАНЪ,
Членъ Контрольной Комиссіи О. Р. Б.


Daniel Gumetsky, Daniel Humetsky, Даніилъ А. Гумецкій, Членъ Контрольной Комиссіи О. Р. Б.
ДАНІИЛЪ А. ГУМЕЦКІЙ,
Членъ Контрольной Комиссіи О. Р. Б.


Alexander Wasylenko, Alexander Vasilenko, Alexander Wasilenko, Александръ Ѳеодос. Василенко, Предсѣдатель Головный Суда О. Р. Б.
АЛЕКСАНДРЪ ѲЕОДОС. ВАСИЛЕНКО,
Предсѣдатель Головный Суда О. Р. Б.


Stefan Najko, Стефанъ Найко, Членъ Головный Суда О. Р. Б.
СТЕФАНЪ НАЙКО,
Членъ Головный Суда О. Р. Б.


Benadict Broda, Венедиктъ Максим. Брода, Членъ Головный Суда О. Р. Б.
ВЕНЕДИКТЪ МАКСИМ. БРОДА,
Членъ Головный Суда О. Р. Б.


Alexis Russin, Алексѣй Руссинъ, Членъ Головный Суда О. Р. Б.
АЛЕКСѢЙ РУССИНЪ,
Членъ Головный Суда О. Р. Б.


Anthony Homik, Антоній Вас. Хомикъ, Членъ Головный Суда О. Р. Б.
АНТОНІЙ ВАС. ХОМИКЪ,
Членъ Головный Суда О. Р. Б.[BACK]