RBO1stCon

1 КОНВЕНЦІЯ О. Р. Б. ВЪ ГАЗЕЛЬТОНЪ, ПА., 10 СЕНТЯБРЯ 1901 ГОДА.
(На краю справа на лѣво стоятъ: Іоаннъ Курила и Іоаннъ Голодикъ - основатели Братства св. Иліи Пророка,
ч. 2 О. Р. Б. въ Газельтонъ, Па. — приславшій намъ сію фотографію).

1st Convention of the RBO, Hazelton, Pa., September 10, 1901[BACK]