УРЯДНИКИ О.Р.Б. 1928

Michael Holod

МИХАИЛЪ ѲЕОДОРОВИЧЪ ГОЛОДЪ
Предсѣдатель О.Р.Б.

Michael Theodorovich Holod
Chairman of the R.B.O.


Stefan Najko, Simeon Turchik
СТЕФАНЪ НАЙКО
Мѣстопредсѣдатель О.Р.Б.
СИМЕОНЪ Т. ТУРЧИКЪ
Кассиръ О.Р.Б.

Stefan Najko
Vice-Chairman RBO
Simeon Turchik
Treasurer RBO.


КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССІЯ
ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ БРАТСТВЪ

John Dzvonchick, Nickolas Buberniak
ІОАННЪ ГРИГ. ДЗВОНЧИКЪ
Предсѣдатель Контрольной Комиссіи
НИКОЛАЙ БУБЕРНЯКЪ
Членъ Контрольной Комиссіи

John G. Dzvonchick
Chairman of Board of Directors
Nickolas Buberniak
Member of Board of Directors

Theodore Gavula, Havula
ѲЕОДОРЪ ГАВУЛА
Членъ Контрольной Комиссіи

Theodore Gavula
Member of Board of Directors


ГОЛОВНОЙ СУД ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ БРАТСТВЪ

Anthony Homik

АНТОНІЙ ВАС. ХОМИКЪ
Председатель Головного Суда О. Р. Б.

Anthony Homik
Chairman of the Surpreme Counsel

Alexander Vasilenko, Michael Gavula

АЛЕКСАНДРЪ Ѳ. ВАСИЛЕНКО
Членъ Головного Суда О. Р. Б.
МИХАИЛЪ А. ГАВУЛА
Членъ Головного Суда О. Р. Б.

Alexander Vasilenko
Member of Surpreme Counsel
Michael Gavula
Member of Surpreme Counsel

Michael Halenda, Daniel Humetsky

МИХАИЛЪ ИВ. ГАЛЕНДА
Членъ Головного Суда О. Р. Б.
ДАНІИЛЪ ГУМЕЦКІЙ
Членъ Головного Суда О. Р. Б.

Michael Halenda
Member of Surpreme Counsel
Daniel Humetsky
Member of Surpreme Counsel[BACK]