Алфавитный Указатель Именъ Святыхъ (празднуемыхъ православною церковью, и дни празднованія ихъ)


Обозначеніе мѣсяцевъ: Я. — Январь, Ф. — Февраль, Мр. — Мартъ, Ап. — Апрѣль, М. — Май, Ін. — Іюнь, Іл. — Іюль, Ав. — Августъ С. — Сентябрь, О. — Октябрь, Н. — Ноябрь, Д. — Декабрь.

Имена мужскія.

Ааронъ, — въ нед. св. отецъ и праотець.
Або, Я. 8.
Аввакиръ, — въ Суб. Сырную.
Аввакумъ, Іл. 6; Д. 2 и въ нед. праотець
Авда, Мр. 31.
Авделай (Абдаикла), Ап. 17.
Авдикій, Ап. 10.
Авдифаксъ, Іл. 6.
Авдіесъ, Ап. 9.
Авдій, С. 5; Н. 19.
Авдонъ, Іл. 30.
Авель, — въ нед. праотець.
Авениръ, Н. 19.
Аверкій, О. 22.
Авивъ, Я. 29; Мр. 26, 28; М. 7; Ав. 2; С. 6; Н. 15, 29.
Авидъ (Авдій), С. 5.
Авимъ, Ав. 1.
Авксентій, Ф. 14; Ап. 18; Ін. 12; Д. 13.
Авктъ, Н. 7.
Авраамъ, Авраамій, Ф. 4, 14; С. 24; О. 9.
Аврамъ, Аврамій, Ф. 4; Мр. 6; Ап. 1; Іл. 20; Ав. 21; О. 29.
Автономъ, С. 12.
Авидумъ, Іл. 15.
Авундій, Іл. 30; Ав. 13.
Агавва, Н. 22.
Агавъ, Я. 4; Ап. 8.
Атапитъ, Ф. 18; Ап. 17; М. 21; Ін. 1; Ав. 10.
Агапій, Я. 24; Мр. 1, 15; Ав. 19, 21 С. 20; Н. 3.
Агаѳангелъ, Я. 23.
Агаѳадоръ, Мр. 7; О. 13.
Агаѳоникъ, Ав. 22.
Агаѳонъ, Ф. 20; Мр. 2.
Агаѳоподъ, Ал. 5.
Агаѳопусъ, Д. 23.
Аггей, Д. 16.
Аглаій, Мр. 9.
Агпъ, Мр. 26.
Адамъ, Я. 14.
Адріанъ, Ф. 3; Мр. 5; Ап. 17; М. 7; Ав. 26.
Аетій, М. 6, 9.
Аза, Н. 19.
Азаданъ, Ап. 10.
Азарія, Ф. 3; Д. 17.
Азатъ, Ап. 14, 17; Н. 20.
Аиѳалъ, С. 1; Н. 3; Д. 11.
Акакій, Мр. 9; Ап. 17; М. 7, 19; Іл. 7, 28; С. 15; Н. 29.
Акепсимъ, Н. 3.
Акепсій, Д. 11.
Акила, П. 4, 21; Іл. 14.
Акиндинъ, Ап. 18; Ав. 22; Н. 2.
Акутіонъ, Ап. 21.
Алвіанъ, М. 4.
Александръ, Ф. 23; Мр. 9, 13, 15, 16; Ап. 10, 20; М. 13; Ін. 9, 10; Іл. 3, 9, 10; Ав. 1, 11, 12, 30; С. 28; О. 22; Н. 9, 23; Д. 12.
Алексій, Ф. 12; Мр. 17; М. 20; Ав. 9; О. 5; Н. 23.
Алилъ (Ахимъ), Ав. 1.
Алипій, Ав. 17; Н. 26.
Алоній, — въ Суб. Сырную.
Алѳей (Алѳій), М. 10, 25; С. 28; Н. 18.
Амвросій, Д. 7.
Аммонъ (Анмунъ), С. 1; О. 4.
Амонитъ, Н. 7.
Амосъ, Ін. 15.
Аиплій, Я. 4; О. 31.
Амфилохій, Мр. 23; О. 12; Н. 23.
Амфіанъ, Ап. 2.
Ананія, Я. 4, 26; Ап. 17; н. 17; О. 1; Д. 1, 17.
Анастасы, Я. 8, 21, 22, 24; Ал. 20; Ав. 29; О. 25; Д. 5.
Анатолій, Ап. 23; Ілч 3; Н. 20.
Ангеляръ, Іл. 27.
Ангій, Мр. 9.
Андрей, М. 18; Ін. 12, 29, 30; Іл. 4; Ав. 19; С. 21, 23; О. 2, 10, 17, 27; Н. ЗО; Д. 2.
Андроникъ, Я. 4; М. 17; Ін. 13; Іл. ЗО; О. 9, 12.
Анектъ, Мр. 10.
Анемподистъ, Н. 2.
Аникита, Ав. 12; Н. 7.
Анинъ, Мр. 13, 18.
Антина, Ап. 11.
Антипатръ, Ап. 29.
Антіохъ, Ф. 23; Іл. 16.
Антонинъ, Ф. 23; Ап. 19; Ав 1, 4; С. 23; О. 22; Н. 7, 13.
Антоній, Я. 8, 17, 19; Ф. 10, 12; Мр 1; Ап. 14, 18; М. 7; Ін. 23; Іл. 10; Ав. 3, 9; О. 17; Н. 9; Д. 7.
Анувій, Ін. 5.
Анѳимъ (Анѳимій), С. 3; О. 17.
Анѳиръ, Ав. 5.
Апеллій (Апеллъ), Я. 4; О. 10; О. 31.
Аполлинарій, л. 23.
Аполлоны, Мр. 31; Іл. 10, ЗО; Д. 14.
Аполлонъ, Ін. 5.
Аполлосъ (Аполлъ), Я. 4; Мр. 30; Ап. 21; Д. 8.
Апоніанъ, Ін. 7.
Ардаліонъ, Ап. 14.
Ареѳа, О. 24.
Аристархъ, Я. 4; Ап. 15; С. 21.
Аристіонъ, С. 3.
Аристовулъ, Я. 4; Мр. 16; О. 81.
Аристоклій, Ін. 20.
Арисъ, Д. 19.
Аріанъ, Д. 14.
Арій, Ін. 5.
Аркады, Я. 26; Мр. 6; Д. 13.
Арпила, Мр. 26.
Арсеній, П. 19; Мр. 2; М. 8; Ін. 12; Іл. 12; Ав. 24; О. 28; Д. 13.
Артема (Артемій), Я. 4; Мр. 24; Ал. 29; Ін. 23; О. 20, 30.
Артемонъ, Мр. 24; Ап. 13.
Архилій, Ап. 6.
Архиппъ, Я. 4; Ф. 19; С. 6; Н. 22.
Арчилъ, Ін. 21.
Асинкритъ, Я. 4; Ап. 8.
Асиръ, — въ нед. праот.
Аскалонъ, М. 20.
Асклипіодотъ, Іл. 3.
Астерій, л. 6; Ав. 7; О. 29.
Астій, Ін. 4.
Астіонъ, Іл. 7.
Аттикъ, Н. 3.
Аттій, Ав. 1.
Африканъ, Мр. 13; Ап. 10; О. 28.
Афѳоній, Н. 2.
Ахасъ, Ап. 1.
Ахаикъ, Я. 4.
Ахилій, М. 15.
Ахія, Н. 12.
Аѳанасій, Я. 4, 18; Ф. 22; Мр. 9; М. 2; Ін. 20; Іл. 5, 20; Ав. 22; О. 4; О. 24, 26; Н. 7; Д. 2.
Аѳиногенъ, Іл. 16.
Аѳинодоръ, Д. 7.

Бидзинъ, С. 18.
Боголѣпъ, Ав. 22.
Борисъ, М. 2; Іл. 24.
Боянъ, Мр. 28.

Вавила, Я. 24; С. 4.
Вадимъ, Ап. 9.
Вакхъ, М. 6; О. 7.
Валентина., Ап. 24; Іл. 6, 30.
Валентъ, Ф. 16; Мр. 9.
Валеріанъ, Я. 21; Ін. 1; С. 13; В. 22.
Валерій, Мр. 9; Н. 7.
Ваптосъ, Ф. 10.
Варадатъ, Ф. 22.
Варакъ, — въ нед. праотець.
Варахій, Н. 7.
Варахисій, Мр. 28.
Варваръ, М. 6.
Варипсавъ, С. 10.
Варлаамъ, Н. 6, 19 и въ 1-ю птн. Птр. поста.
Варнава, Я. 4; Ін. 11.
Варсава (Іосифъ), Я. 4.
Варсисъ, Ав. 25.
Варсонофій, Ф. 29; Мр. 2; О. 4.
Варулъ, Н. 18.
Варухъ, С. 28.
Варѳоломей, н. 11, 30; Ав. 25.
Василидъ, Я. 20; Ап. 1; Д. 23. 
Василискъ, Мр. 3; М. 22.
Василій, Я. 1, ЗО; Ф. 10, 28; Мр. 4, 7, 22, 26; Ап. 12, 26, 29,30; Ін. 17; Іл. 1, 3, 6, 10, 15’ Ав. 2, 11; Н. 28.
Василько, Мр. 4.
Васой, Мр. 6.
Вассіанъ, Ін. 4, 10, 12; С. 12; О. 10.
Вассъ, Я. 20.
Вата, М. 1.
Вахтисій, М. 18.
Ваѳусій, Мр. 26.
Вендиміанъ, Ф. 1.
Венедиктъ, Мр. 14.
Вѳнѳдимъ, М. 18.
Веніаминъ, Я. 14; М. 31; О. 13.
Веркъ, Мр. 26.
Вивіанъ, Мр. 9.
Викентій, Н. 11.
Викторинъ, Я. 31; Мр. 10; Д. 18.
Викторъ, Я. 31; Мр. 10; Ап. 18’ С. 16; Н. 11.
Вилъ, О. 28.
Вириіадъ, Іл. 10.
Виссаріонъ, Ін. 6.
Виталій, Ап. 22, 28.
Витъ, М. 16; Ін. 15.
Виѳоній, Ап. 3.
Віаноръ, Іл. 10.
Владиміръ, М. 22; Іл. 15; О. 4.
Владиславъ, С. 24.
Власій, Ф. 3, 11.
Вонифатій, Д. 19.
Всеволодъ, Ф. 11; Ап. 22; Н. 27.
Вуколъ, Ф. 6.
Вячеславу Мр. 4; С. 28.

Гаведдай, С. 29.
Гавиній, Ав. 11.
Гавріилъ, Я. 15, 22’ Ф. 10, 11; Мр. 26; Ап. 22; Іл. 12, 13; Н. 27.
Гадъ, — въ нед. праотецъ.
Гаій, Я. 4; М. 9; н. 23; Ав. 11; О. 4, 21; Н. 5.
Галактіонъ, Ін. 22; С. 24’ Н. 5.
Галикъ, Ап. 3.
Гамаліилъ, Ав. 2.
Гедеонъ, — въ нед. праотецъ.
Геласій, Д. 23.
Гелій — см. Елій.
Гемеллъ, Д. 10.
Геннадій, Я. 23; Ав. 31; Д. 4.
Георгій (Егоръ, Юрій), Я. 8, 22; Ф. 4, 11, 21; Ап. 4, 7, 19, 23; М. 13, 16, 26; Ін. 14, 27; Ав. 18, 24’ Н. 3, 10, 26.
Герасимъ, П. 29; Мр. 4; М. 1.
Гервасій, О. 14.
Германъ, Ф. 10; М. 12; Ін. 28; Іл. 7, 30; С. 11’ Н. 6, 13.
Гермогенъ — см. Ермогенъ.
Гермократъ — см. Ермократъ.
Геронтій, Ап. 1.
Гигантій, Н. 7.
Гиларій — см. Иларій.
Гликерій, Д. 28.
Глѣбъ, М. 2; Ін. 20; Іл. 24; С. 5.
Гобронъ, Н. 17.
Гораздъ, Іл. 27.
Горгій, Ін. 5.
Горгоній, Мр. 9; С. З’ Д. 28.
Гордіанъ, С. 13.
Гордій, Я. 3.
Григорій, Я. 5, 8, 10, 25, 30; Мр. 4; 12; Ап. 20; н. 15; Ав. 8; С. 30; О. 5, 14, 17, 20, 23, 28; Д. 19.
Гурій, Ав. 1; О. 4; Н. 15; Д. 5.

Давидъ, Я. 26; Мр. 5; Ап. 12; М. 2, 7, 18; Ін. 25, 26; Іл. 24; С. 5, 6, 19, 24; О. 2; четв. по Вознесеніи и въ нед. по Р. Хр.
Давиктъ (Адавктъ), О. 4.
Дада, Ал. 28; С. 29.
Дамаскинъ, Я. 16; Н. 13.
Далматъ, Ав. 3.
Даміанъ, Ф. 23; Іл. 1; О. 5, 17; Н. 1.
Данактъ, Я. 26.
Даніилъ, Ф. 16; Мр. 4; Ал. 7; Іл. 10; Ав. ЗО; Д. 11,17.
Данъ — въ нед. праотець.
Дасій, О. 21; Н. 1, 20.
Дидимъ, М. 27; С. 11.
Димитріанъ, Ін. 20; С. 11.
Димитрій, Ф. 11; М. 15; Ін. 3; Ав. 9; С. 11, 21; О. 26, 28; Н. 15.
Дисанъ, Ап. 9.
Дисидерій, Ап. 21.
Дій, Ап. 3; Іл. 19.
Діодоръ, Я. 31; Ф. 3; Мр. 10; Ап. 29; С. 11; Н. 20.
Діодотъ, Н. 7.
Діомидъ, Іл. 3; Ав. 16.
Діонисій, Мр. 10, 15; Ап. 21; М. 6, 12, 18; Ін. З, 26; Ав. 4, 18; О. З, 5, 22.
Діоскоръ, Ап, 21.
Довмонтъ, М. 20.
Додо, среда по Вознесеніи.
Дометіанъ, Я. 10; Мр. 9.
Дометій, Мр. 8; Ав. 7.
Домнинъ, О. 1.
Домнъ, Я. 14; Мр. 9.
Донатъ, Ап. ЗО; С. 4.
Доримедонтъ, С. 19.
Дороѳей, Ін. 5; С. З, 16; Н. 7; Д. 28.
Досиѳей, Ф. 19; О. 8.
Драгутинъ, О. ЗО.
Дукитій, Н. 7.
Дула, н. 15.

Евагрій, М. 9.
Евантелъ, Іл. 7.
Еварестъ, Д. 23, 26.
Еввухъ, Ф. 3.
Евгеній, Я. 21; Ф. 12, 19; Мр. 7; Н. 7; Д. 13.
Евграфъ, Д. 10.
Евдокимъ, Іл. 31.
Евдоксій, С. 6; Н. 3.
Евелпистъ, Ін. 1.
Евиласій, Ф. 6.
Евкарпій, Мр. 18.
Евклей, Ав. 1.
Евлампй, Мр. 5; Іл. 3; О. 10.
Евлогій, Ф. 13; Мр. 5; Ав. 25.
Евменій, С. 18.
Евникіанъ, Д. 23.
Евноикъ, Мр. 9.
Еводъ, Я. 4; С. 1, 7; Д. 22.
Евилъ, Ав. 11.
Евпоръ, Д. 23.
Евпсихій, Ап. 9; О. 7.
Евсевій, Я. 14, 20; Ф. 15; Ап. 24, 28; Ін. 22; С. 21; О. 4.
Евсевонъ, Ав. 1.
Евсигней, Ав. 5.
Евстаѳій, П. 4; Ф. 21; Мр. 291 Ап. 14; Іл. 28, 29; С. 20; 20.
Евстохій, Ін. 23; Н. 15.
Евстратій, Я. 9; Мр. 28; Д. 13.
Евсхимонъ, Мр. 14.
Евтихіанъ, Ав. 17; Д. 22.
Евтихій, Я. 20; Мр. 9; Ап. 6, 21; М. 28; Ав. 23, 24; Н. 7.
Евтропій, Мр. 3; Ін. 16; О. 17.
Евфрасій, Ап. 28.
Евфросинъ, Мр. 20; М. 15; С. 11.
Евѳимій Я. 20; Мр. 11; Ап. 1; М. 13; Іл. 4; С. 3; О. 15; Д. 26, 28.
Едесій, Ап. 2.
Езекія, — въ нед. праотець.
Екдитъ, Мр. 9.
Ексакустодіанъ (Константинъ), Ав. 4; О. 22.
Елеазаръ, Ін. 4; Ав. 1.
Елевсиппъ, Я. 16.
Елевѳерій, Ав. 4, 8; О. 3; Д. 15.
Елезвой, О. 24.
Елзибаръ, О. 18.
Елима, Іл. ЗО.
Елисей, Ін. 14.
Елладій, Я. 8; М. 28.
Еллій, Іл. 14.
Елпидифоръ, Ап. 3; Н. 2.
Елпидій, Мр. 7; Н. 15.
Емиліанъ, Я. 8; Мр. 7; Іл. 18; Ав. 8, 18
Еносъ — въ нед. праотець.
Енохъ — въ нед. праотець.
Епафрасъ, Я. 4.
Епафродитъ, Я. 4; Мр. ЗО; Д. 8.
Епенетъ, Я. 4; Іл. ЗО.
Епиктетъ, Іл. 7.
Епимахъ, Мр. 11; О. 31.
Епифаній, М. 12; Н. 7.
Еппохоній, О. 4.
Еразмъ, Ф. 24; М. 4, 10.
Ерастъ, Я. 4; Н. 10.
Ермилъ, П. 13.
Ерминингельдъ, Н. 1.
Ермиппь, Іл. 26; Ав. 18.
Ермій (Еремей), Я. 4; Ап. 8; М. 31; Іл. 6; Н. 4.
Ермогенъ, С. 1; Д. 10.
Ермократъ, Іл. 26.
Ермолай, Іл. 26.
Ермъ, Я. 4; Мр. 8; Ап. 8; М. 31; Ав. 18; Н. 5.
Еросъ, Ін. 24.
Есперъ, М. 2.
Ефивъ, Іл. ЗО.
Ефремъ, Я. 28; Мр. 7; М. 16; Ін. 8, 11, 15; С. 26.
Еѳерій, Мр. 7.

Завулонъ, — въ нед. праотець.
Закхей, Н. 18.
Захарія, Ф. 8; Мр. 24; С. 5; Д. 5.
Зевинъ, Ф. 23.
Зина, Я. 4; Ін. 22; С. 27.
Зиновій, О. 30.
Зинонъ, Я. 30; Мр. 3; Ап. 10, 12, 18, 28; М. 7; Ін. 22; С. 3, 6, 17; Д. 28
Зоилъ, Мр. 3.
Зоровавель — въ нед. праотець.
Зосима, Я. 4; Мр. 30; Ап. 4, 17; Ін. 4, 8, 19; С. 19, 28; Н. 7.
Зотикъ, Ап. 18; Ав. 22; С. 13; О. 21; Д. 23, 30.

Игаѳраксъ, Мр. 26.
Игнатій, Я. 29; М. 19, 28; С. 27; О. 23; Д. 20, 28.
Игорь, Ін. 5.
Иларій, Іл. 12.
Иларіонъ, Мр. 28; Ін. 6; Ав. 18; О. 21; Н. 7, 19.
Иліанъ, Илій, Мр. 9.
Иліодоръ, С. 28; Н. 19.
Илія, Я. 8, 14; Ф. 16; Іл. 20; С. 13, 17; Д. 19.
Иллирикъ, Ап. 3.
Индисъ, С. 3; Д. 28.
Инна, Я. 20; Ін. 20.
Иннокентій, Мр. 19; Іл. 6; Н. 26.
Ипатій, Я. 14; Мр. 31; Ін. 3, 18; С. 21; Н. 20.
Иперихій, Я. 26; Иперехій, Ін. 5.
Ипполитъ, Я. 30; Ав. 13.
Иракламвонъ, Ираклемонъ, Ін. 12; Д. 2
Ираклій, Мр. 9; М. 18; О. 22.
Иринархъ, Я. 13; Іл. 17; Н. 28.
Ириней, Мр. 26; Ав. 13, 23.
Ириній, Ін. 5.
Иродіонъ, Я. 4; Ап. 8; С. 28; Н. 10.
Исакій, или Исаакъ, Я. 14; Ф. 14; Мр. 22; Ап. 12, 21; М. 4, 18, 30; Іи. 17; Ав. 3; С. 16, 21; Н. 20.
Исавръ, Іл. 6.
Исаія, П. 14; Ф. 16; М. 9, 15.
Исе, Д. 2.
Исидоръ, Ф. 4; М. 7, 14; Іл. 6.
Исихій, Ф. 19; Мр. 5, 9; М. 10; Іл. 7; О. 3; Н. 7.
Иской, М. 26.
Исмаилъ, Ін. 17.
Истукарій, Н. 3.

Іадоръ, Ф. 4.
Іакинѳъ, Іл. 3, 18; Д. 24.
Іякисхолъ, Ап. 28.
Іаковъ, Я. 4, 13, 29; Мр. 4, 21, 24; Ап. 10, 11, 30; Ін. 24, 30; Ав. 9, 30; О. 9, 21, 23; Н. 1, 26, 27.
Іамелихъ, Ав. 4; О, 22.
Іамвлихъ, Ав. 4; О. 22.
Іаникитъ, Іл. 10.
Іаннуарій, Ап. 21, 28.
Іасонъ, Я. 4; Мр. 19; Ап. 28
Іафетъ — въ нед. праотець.
Іезекіиль, Іл. 21.
Іераксъ, Ін. 1; О. 28.
Іеремія, Я. 14; Ф. 16; Ап. 6; М. 1; О. 5
Іеронимъ, Ін. 15.
Іеронъ, Н. 7.
Іероѳей, О. 4.
Іисусъ, С. 1.
Іоадъ, Мр. 30.
Іоакимъ, Ф. 10; С. 9.
Іоанникій, Ап. 26; Ав. 30; С. 3; Н. 4.
Іоаннъ, Я. 4, 7, 15, 22, 24, 26, 27, 30, 31; Ф. 23, 24, 29; Мр. 9, 20, 27, 29, 30; Ап. 11, 12, 14, 18, 19; М. 7, 8, 19, 22, 24, 25, 26, 29; Ін. 2, 12, 13, 19, 24, 26, 28, 30; Іл. 12, 18, 21, 30; Ав. 4, 9, 18, 29, 30; С. 2, 7, 14, 23, 26; О. 3, 12, 15, 19, 22, 28; Н. 1, 9, 12, 13, 20, 28; Д. 2, 3, 4, 7, 10, 29.
Іоасафъ, Мр. 4; С. 10; Н. 19.
Іовъ, М. 6; О. 28.
Іоиль, О. 19.
Іона, Я. 29; Мр. 28, 29, 31; М. 27; Ін. 6, 12, 15; С. 22; О. 5; Н. 5.
Іосифъ, Я. 4, 14, 26; Ап. 4; М. 7; Ін. 23; С. 9, 15, 16; Н. 3, 20 и въ нед. по Р. Хр.
Іосій, Я. 4.
Іувеналій, Іл. 2.
Іувентинъ, С. 5.
Іуда, Ін. 19, 30.
Іуліанъ, Я. 8, 29; Ф. 6, 16; Мр. 16; Ін. 3, 21; Іл. 13, 28; Ав. 9; С. 4, 12, 13; О. 7, 18.
Іулій, Ін. 21.
Іустиніанъ, Н. 14.
Іустинъ, Ін. 1.
Іустъ, Я. 4; Іл. 14; О. 80.

Каллимахъ, М. 6; Н. 7.
Каллиникъ, М. 24; Іл. 29; Ав. 23; 1 7; Д. 14.
Каллистратъ, С. 27.
Каллистъ, Мр. в.
Калліопій, Ал. 7.
Калуѳъ, М. 19.
Кандидъ, или Кандидій, П. 21; Мр. 9
Кантидіанъ (Кантидій), Ав. 5.
Капикъ, Іл. 6.
Капигонъ, Мр. 7; Ав. 12.
Каріонъ, Д. 5.
Карпъ, Я. 4; М. 26 ; О. 13.
Картерій, Я. 8.
Кассіанъ, Ф. 29; М. 21; Ів. 15; Ав. 28; О. 2.
Касторъ и Касторій, С. 18; Д. 18.
Кастрихій, Н. 7.
Кастулъ, Д. 18.
Катерій, Н. 3.
Катунъ, Ав. 1.
Квадратъ — см. Кодратъ.
Квартъ (Дуартъ), Я. 4; Н. 10.
Квинтъ (Коинтъ), Іл. 6.
Квинтиліанъ, Ап. 28.
Келестинъ, Ал. 8.
Келсій, Я. 8; О. 14.
Кенсоринъ, Я. 30.
Кесарій, М. 9; О. 7; Н. 1.
Кесарь, Мр. ЗО; Д. 8.
Кетеванъ, С. 13.
Киндей, Іл. 11; Ав. 1.
Кипріанъ, Мр. 10; М. 10, 27; Ав. 17, 31; С. 16; О. 2.
Кирикъ, Іл. 15.
Кириллъ, Я. 18; Ф. 4, 14; Мр. 9, 18, 21, 29; Ал. 28; М. 4, 11; Ін. 9, 17; Іл. 9; О. 6, 7; О. 29; Н. 7; Д. 8
Киринъ, Іл. 6.
Киріакъ, М. 2; Ін. 7, 24; Ав. 1; С. 6, 29; О. 28.
Киріонъ, Мр. 9.
Киръ, Я. 31; Ін. 28.
Кифа, Мр. ЗО; Д. 8.
Кіонъ, С. 4.
Клавдіанъ, Ф. 3; Н. 7.
Клавдій, Я. 31; Мр. 9, 10, 19; Ін. 3; Ав. 11; О. 29; Д. 18.
Клеоникъ, Мр. 3.
Клеопа, Я. 4.
Климентъ, Я. 4, 23; Ап. 22; М. 4; Іл. 27; О 10; Н. 25.
Кодратъ, Я. 4; Мр. 10; Ап. 21; С. 21
Конкордій, Ін. 4.
Кононъ. Мр. 5, 6.
Константинъ, Мр. 5, 6; М. 11, 21; Ін. 5; Іл. 3, 29; Ав. 4; С. 19; 0. 2, 22; Н 10; Д. 26.
Копрій, Ф. 4; Іл. 9; С. 24.
Корнилій, Ф. 20; М. 19; Ав. 21; С. 13.
Корнутъ, С. 12.
Керонатъ, Ав. 17.
Косма, Ф. 18; Ап. 18; Іл. 1; Ав. 3; О. 12, 14, 17; Н. І.
Крискентіанъ, Ін. 7.
Крискентъ, Я. 4; Мр. 10; Ап. 13; Іл. 30
Криспъ, Я. 4
Кронидъ, Мр. 23; С. 13.
Ксанѳій (Ксанѳъ), Мр. 9; Н. 7.
Ксенофонтъ, Я. 26; Ін. 28.
Кукша, Ав. 27.
Куфій, Ав. 11.

Лаврентій, Я. 29; Ав. 10.
Лавръ, Ав. 18.
Лазарь, Мр. 8, 24; Ін. 15; Іл. 17; О. 17; Н. 7, 17.
Лампадъ, Іл. 5.
Лаодикій, М. 13.
Ларгій, Ін. 7.
Леандръ, Н. 1.
Левкій, Ап. 7; Ін. 20; Ав. 17; Д. 14. Левъ, Ф. 18, 20.
Леонидъ, Мр. 5, 10; Ап. 16; Ін. 5; Ав. 8.
Леонтій, Я. 22; Мр. 9; Ап. 24; М. 23; Ін. 18; Іл. 10, 18; Ав. 1, 9; С. 13; О. 17 и въ субб. сырн.
Леонтъ, Я. 22.
Ливѳрій, Ав. 27.
Ликаріонъ, Ф. 6.
Лимній, Ф. 22.
Линъ, Я. 4; Н. 5.
Лисимахъ, Мр. 9.
Лоллій, Ін. 23.
Лонгинъ, Ф. 10; Ап. 24; Ін. 24; Іл. 8; О. 16; Н. 7 и въ суб. сырн.
Лотъ, 0. 9.
Луарсабъ, Ін. 21.
Лука, Я. 4, 29; Ф. 7, 10; Ап. 22; Іл. 30; С. 7; О. 18; Н. 6; Д. 11.
Лукилліанъ, Ін. 3.
Лукіанъ, Ін. 3; Іл. 6, 7; Ав. 28; С. 13; О. 15 и четв. по Вознес.
Лукій, Я. 4; Ін. 1; С. 10.
Луппъ, Ав. 23.

Маврикій, Ф. 22; Іл. 10.
Мавръ, Мр. 19; Ін. 7.
Мавсима, Я. 23.
Магнъ, Ап. 29.
Макарій, Я. 14, 19, 22; Ф. 19; Мр. 17; Ап. 1; М. 1, 13, 26; Іл. 25; Ав. 9, 30; С. 6; Н. 23.
Макровій, С. 13.
Максимилліанъ, Ав. 4; О. 22.
Максиміанъ, Ап. 21; Н. 7.
Максимъ, Я. 16, 21; Ф. 6, 19; Ап. 10, 28, ЗО; М. 14; Іл. 30; Ав. 11, 13; С. 5, 15; О. 9, 28; Н. 11, 22; Д. 6.
Максіанъ, Ін. 3.
Малахія, Я. 3.
Малхъ, Мр. 26.
Мамантъ, С. 2; Н. 7.
Маммій, Ап. 28.
Мануилъ, Я. 22; Мр. 27; Ін. 17.
Мардарій, Д. 13.
Мардоній, С. 3; Д. 28.
Маринъ, Мр. 17; Іл. 6; Ав. 7; О. 28; Д. 16.
Маріавъ, Ап. 9.
Маріанъ, Мр. 19.
Маркеллинъ, Ін. 3, 7; Д. 18.
Маркеллъ, Ф. 9; Мр. 1; Ін. 7; Ав. 1, 14; Н. 15; Д. 29.
Маркіанъ, Я. 10, 18; Ін. 5; Іл. 13; Ав. 9; О. 25, ЗО; Н. 2.
Маркъ, Я. 4, 14; Мр. 5, 29; Ап. 5, 25; Іл. 3; С. 27, 28; О. 27, ЗО; Д. 18. 29.
Маронъ, Ф. 14.
Марсалій, Ап. 28.
Мартиніанъ, Я. 12; Ф. 13; Ап. 11; Ав. 4; О. 7, 22.
Мартинъ, Ап. 14; О. 12.
Мартирій, Ф. 10; Мр. 1; О. 25; Н. 11.
Маруѳъ, Ф. 16.
Маръ, Я. 25.
Матвей, Ін. 30; Ав. 9; О. 5; Н. 16.
Медимнъ, С. 5.
Меласиппъ, Н. 7.
Мелевсиппъ, Я. 16.
Мелетій, Ф. 12; М. 24; С. 21.
Меллисенъ, М. 6.
Мелитонъ, Мр. 9.
Мельхиседекъ, въ нед. праотець.
Мемнонъ, Ап. 29; Ав. 20.
Мѳнандръ, М. 19.
Менея, Іл. 10.
Менигнъ, Н. 22.
Меркурій, Н. 24.
Мертій, Я. 12.
Меѳодій, Ап. 6; М. 11; Ін. 4, 14, 20.
Мигдоній, С. 3; Д. 28.
Милій, Н. 10.
Милютинъ, О. 30.
Мина, Я. 5; Ф. 17; Ап. 12; Ав. 25; Н. 11; Д. Ю.
Минѳонъ, Ав. 1.
Минсиѳей, Ав. 1,
Мираксъ, Д. 11.
Миронъ, Ав. 8, 17.
Мисаилъ, Д. 17.
Митрофанъ, Ін. 4; Ав. 7; Н. 23.
Михаилъ, Я. 11; Ф. 14; М. 7, 21, 23; Іл. 12, 29; С. 6, 20, ЗО; О. 1; Н. 8, 22; Д. 18.
Михей, Я. 5; Ав. 14.
Міанъ, С. 4.
Модестъ, М. 16; Ін. 15; Д. 18.
Моисей, Я. 14, 25; Ф. 23; Іл. 26; Ав. 28; С. 4.
Мокій, Я. 29; М. 11; Іл. 3.
Мстиславъ, Ап. 15; Ін. 14.
Муко, Іл. 30.

Назарій, Ін. 4; О. 14.
Наркисъ, Я. 4; О. 31.
Наумъ, Іл. 27; Д. 1, 23.
Наѳанаилъ, Ап. 22.
Наѳанъ, — въ нед. праотець.
Неемія, — въ нед. праотець.
Нектарій, Ап. 3; Н. 29; Д. 5.
Неонъ, Я. 16; Ап. 24, 28; С. 28; О. 29.
Неофитъ, Я. 21; Ав. 22; О. 28.
Несторъ, Ф. 28; Мр. 1; О. 27.
Нефѳалимъ, — въ нед. праотець.
Никандръ, Мр. 15; Ін. 5; С. 24; Н. 4, 7
Никаноръ, Я. 4; Іл. 28; Д. 28.
Никита, Я. 31; Мр. 20; Ап. 3, 4, 30; М. 4, 14, 24, 28; Ін. 17, 24; С. 9, 15; О. 13.
Никифоръ, Я. 31; Ф. 9; Мр. 10, 13; Ап. 19; М. 4; Інч 2, 17; Н. 13.
Никодимъ, М. 11; Іл. 3; Ав. 2, 30; О. 31.
Никола, О. 14.
Николай, Ф. 4, 28; Мр. 9; М. 9; Іл. 27; О. 14; Д. 6, 24.
Никонъ, Мр. 23; С. 28; Н. 7, 17; Д. 11.
Никостратъ, Д. 18.
Никтополіонъ, Н. 3.
Нилъ, Ап. 7; М. 27; О. 17; Н. 12; Д. 7.
Нирса, Н. 20.
Нитъ, О. 28.
Нифонтъ, Ап. 8; Д. 23.
Ной, — въ нед. праотець.

Олегъ, О. 20.
Олимпанъ, Я. 4.
Олимпій, Іл. ЗО.
Олимпъ, Н. 10.
Онисимъ, Я. 4; Ф. 15; М. 10; Іл. 14.
Онисифоръ, Я. 4; С. 7; Н. 9; Д. 8.
Онисій, Мр. 5.
Онуфрій, Я. 4; Ін. 12; Іл. 21.
Орентій, Ін. 24.
Орестъ, Н. 10; Д. 13.
Оръ, Ав. 7.
Осія, Ав. 27; О. 17.
Острихій, Н. 7.

Павелъ, Я. 10, 14, 15; Ф. 16; Мр. 4, 7, 10; М. 18; Ін. З, 28, 29; Іл. 16; Ав. 17, ЗО; С. 10; О. 4; Н. 6; Д. 7, 15, 23.
Павлинъ, Я. 23; М. 18.
Павсикакій, М. 13.
Павсилиппъ, Ап. 8.
Паисій, Я. 8; М. 23; Ін. 6, 19; Ав. 28.
Пактовій, Н. 3.
Палладій, Я. 28; П. 27.
Паламонъ, Ав. 11.
Памва, Іл. 18; Ав. 28.
Памвонъ, Ін. 5.
Памфалонъ, М. 17.
Памфамиръ, М. 17.
Памфилъ, Ф. 16; Ав. 12.
Панкратій, Ф. 9; Іл. 9.
Пансофій, Я. 15.
Пантелеймонъ (Пантолеонъ), Іл. 27.
Панхарій, Мр. 19.
Папа, Мр. 16; С. 14.
Папила, О. 13.
Папій, Я. 31; Ф. 3; Мр. 10; Ін. 7; Іл. 7
Парамонъ, Н. 29.
Пардъ, Д. 15.
Паригорій, Я. 29.
Парменій, Іл.. ЗО.
Парменъ, Я. 4; Іл. 28.
Пародь, Я. 22.
Парѳеній, Ф. 7.
Пасикратъ, Ап. 24.
Патапій, Д. 8.
Патермуѳій, Іл. 9; С. 17.
Патрикій, Мр. 20; М. 19.
Патровъ, Я. 4; П. 5.
Патрокль, Ав. 17.
Пафнутій, Ф. 15; М. 1; С. 25.
Пахомій, Мр. 23; М. 15.
Пехій, С. 17.
Пеонъ, Ін. 1.
Перегринъ, Іл. 6, 7.
Петръ, Я. 9, 12, 13, 16, 22, 26, ЗО; Ф. 1; Мр. 24; М. З, 18; Ін. 5, 12, 24, 25, 29, ЗО; Іл. 1; Ав. 9, 24; О. З, 5, 10, 13, 22, 23; О. 4, 5, 9; Н. 22, 25; Д. 21,28.
Пигасій, Н. 2.
Пименъ, Ав. 7, 27.
Пинна, Я. 20; Ін. 20.
Пирръ, М. 7.
Пистъ, Ав. 21.
Питиримъ, Я. 29; Ав. 19.
Піоній, Мр. 11.
Платонъ, Ап. 5; Н. 18.
Поликарпъ, Ф. 23; Ап. 2; Іл. 24.
Полихроній, Ф. 23; Іл. ЗО; О. 7.
Поліевкть, Я. 9; Д. 19.
Поліенъ, М. 19; Ав. 18.
Полувій, М. 12.
Помпей, Іл. 7.
Помпій, Ап. 10; О. 28; Д. 23.
Понтій, Ав. 5.
Поплій (Пубхій), Я. 25.
Порфирій, Ф. 10, 16, 26; С. 15; Н. 9, 24.
Потамій, Ав. 7.
Потитъ, Іл. 1.
Прилидіанъ, С. 4.
Прискъ, Мр. 9; О. 21.
Провій, Провъ, О. 12; Д. 19.
Прокессъ, Ап. 11. 
Проклъ, Я. 14; Іл. 12; Н. 20.
Прокопій, Ф. 27; Іл. 8; С. 16; Н. 22; Д. 21.
Прокулъ, Ап. 21; Іл. 30.
Протасій, О. 14.
Протерій, Ф. 28.
Протогенъ, Ав. 25.
Протолеонъ, Ап. 23.
Протъ, Д. 24.
Прохоръ, Я. 4, 15; Ф. 10; Іл. 28.
Псой, Ав. 9.
Птоломей, Ін. 1.
Пудъ, Я. 4; Ап. 15.
Пуплій, Мр. 13, 15; Ап. 5.

Равула, Ф. 19.
Ражденъ, Ав. 3.
Разумникъ, Д. 12.
Рафаилъ, Н. 8.
Реасъ, Мр. 26.
Ревокатъ, Ф. 1.
Риксъ, Іл. 6.
Римма, Я. 20; Ін. 20.
Родіонъ, Я. 4; Н. 10.
Родопіанъ, Мр. 29.
Романъ, Я. 29; Ф. 3, 17, 24; М. 2; Іл. 19, 24; О. 1; Н, 18, 19, 27.
Ромилъ, Мр. 15; С. 6.
Ростиславъ, Мр. 14.
Рувимъ, — въ нед. праотець.
Рустикъ, О. 3.
Руфинъ, Мр. 10; Ап. 7; Іл. 6.
Руфь, Я. 4; Ап. 8, 29; Іл. 6.

Савва, Я. 12, 14; Ф. 8; Мр. 2, 28; Ап. 15, 24; Іл. 27; Ав. 27, 28, ЗО; О. 1; Д. 3, 5.
Савватій, С. 19, 27.
Савелъ, Ін. 17.
Саверій, Н. 20.
Савинъ, Я. 30; Мр. 13, 16; А. 12; О. 15
Садокъ, Ф. 20; О. 19.
Сакердонъ, Мр. 9.
Саламанъ, Я. 23.
Самей, Я. 9.
Самонъ, Н. 15.
Сампсонъ, Ін. 27.
Самуилъ, Ф. 16; Ав. 20.
Сарвилъ, С. 5; О. 15, 28.
Сасоній, Н. 20.
Сатиръ, Ф. 1.
Саторинъ, Мр. 10.
Саторнилъ, Ф. 1.
Саторнинъ, Іл. 7; Д. 23.
Саторній, Мр. 28.
Сатурнинъ, Ін. 7.
Севастіанъ, Ф. 26; Д. 18.
Северинъ, Ін. 4.
Северіанъ, Мр. 9; Ап. 18; Ін. 4; Ав. 22; С. 9.
Севиръ, Северъ, Ін. 27; Ав. 20.
Секундъ, Ф. 1.
Селевкій, Ф. 16.
Селевкъ, С. 13.
Селиній, Ін. 5.
Сеннисъ, Іл. 30.
Серапіонъ, Я. 31; Мр. 10, 16; Ад. 7; М. 14, 15, 24; Ін. 27; Іл. 12, 13; Ав. 18; С. 13.
Серафимъ, Я. 2; Іл. 19.
Сергій, Я. 14; Мр. 20; М. 19; Ін. 28; Іл. 5; С. 11, 25; О. 7; Н. 16.
Сивелъ, Ав. 5.
Сигицъ, Мр. 26.
Сикстъ, Ав. 10.
Сила, Я. 4; Мр. 26; Іл. 30.
Силанъ, Ін. 4.
Силванъ и Силуанъ, Я. 4, 29; М. 4; Іл. 10, 30; О. 14.
Сильвестръ, Я. 2; Ап. 25.
Симеонъ, Я. 4, 26; Ф. 3, 10, 13; Ад. 5, 17, 27; М. 18, 24; Іл. 21; С. 1, 12.
Симонъ, М. 10; Ін. 30.
Симъ, — въ нед. праотець.
Симфоріанъ, Д. 18.
Сисиній, Мр. 9; Ін. 7; Іл. 10; Н. 23.
Сисой, Іл. 6; С. 22.
Сиѳъ, — въ нед. праотець.
Сіоній, Я. 22.
Смарагдъ, М. 9; Ін. 7.
Созонтъ, С. 7.
Сократъ, Ап. 21.
Соломонъ, Д. 2 и въ нед. праотець.
Солохонъ, М. 17.
Сонирилъ, М. 26.
Сосипатръ, Я. 4; Ап. 28; Н. 10.
Соссій (Соссъ), Ап. 21; С. 19.
Сосѳенъ, Я. 4; Мр. 30; С. 16; Д. 8.
Софонія, Д. 3.
Софроній, Мр. 11; М. 28; Ав. 28; Д. 9.
Спевсиппъ, Я. 16.
Спиридонъ, Ав. 30; О. 31; Д. 12.
Стахій, Я. 4; О. 31.
Стефанъ, Я. 4, 14; Ф. 13; Мр. 24, 28; Ап. 26, 27; М. 7, 17, 24; Ін. 12; Іл. 13, 14, 19; Ав. 2; С. 15, 24; О. 4, 28, ЗО; Н. 11, 28; Д. 2, 9, 15, 17, 27.
Стратоникъ, Я. 13; О. 13.
Стратонъ, Ав. 17.
Страторъ, С. 9.
Суимвлъ, Мр. 26.
Сухій, Ап. 15.

Тавріонъ, Н. 7.
Тарасій, Ф. 25.
Тарахъ, О. 12.
Таричанъ, М. 18.
Татіонъ, Ав. 24.
Терентій, Мр. 13; Ал. 10; Ін. 2; О. 28.
Тертій, Я. 4; О. ЗО; Н. 10.
Тивуртій, Н. 22; Д. 18.
Тигрій, Ін. 26.
Тимолай, Мр. 15.
Тимонъ, Я. 4; Іл. 28; Д. 30.
Тимоѳей, Я. 4, 22, 24; Ф. 21; М. 3, 20; Ін. 10; Ав. 19; Д. 19.
Титъ, Я. 4; Ф. 27; Ап. 2; Ав. 2.
Тихикъ, Я. 4; Д. 8.
Тихонъ, Ін. 16, 26; Ав. 13.
Транквиллинъ, Д. 18.
Тривимій, Мр. 1.
Триффилій, Ін. 13.
Трифонъ, Ф. 1; Ап. 19; О. 8; Д. 1.
Троадій, Мр. 2.
Трофимъ, Я. 4; Мр. 16, 18; Ап. 1; Іл. 23; С. 19.
Турвонъ (Турбонъ), Я. 16.

Уаръ (Варъ), О. 19.
Урванъ, Я. 4; Ін. 23; С. 4, 5; О. 31.
Уріилъ, Н. 8.
Урошъ, Д. 2.
Урпасіанъ, Мр. 9.
Усѳазанъ, см. Хуздазадъ.

Фавій (Фабій), Ав. 5.
Фавстіанъ, Ап. 28.
Фавстъ, Ап. 21; М. 24; Ав. 3; С. 6; О. 4.
Фантипъ, Ав. 30.
Фармуѳій, Ап. 11.
Фарнакій, Ін. 24;.
Феликиссимъ, Ав. 10.
Феликсъ, Іл. 6.
Филагрій, Ф. 9.
Филадельфъ, М. 10.
Филаретъ, Д. 1.
Филетеръ, Д. 20.
Филимонъ, Я. 4; Ф. 19; Ап. 29; Н. 22; Д. 14.
Филиппъ, Я. 4, 9; Ф. 22; Ін. ЗО; Іл. 3; Ав. 17; О. 5, 11; Н. 14.
Филитъ, Мр. 23.
Филлъ, Мр. 26.
Филогоній, Д. 20.
Филоктимонъ, Мр. 9.
Филологъ, Я. 4; Н. 5.
Философъ, М. 31.
Филоѳей, Я. 29; С. 15.
Филуменъ, Н. 29.
Финеесъ, Мр. 12.
Фирминъ (Фирмосъ), Н. 24.
Фирсъ, Ав. 17.
Флавіанъ, Ф. 18.
Флавій, Мр. 9.
Флегонтъ, Я. 4; А. 8.
Флорентій, Ав. 23; О. 13.
Флоръ, Ав. 18; Д. 18.
Фока, Іл. 22; С. 22.
Форвинъ, Ап. 5.
Фортунатъ, Я. 4.
Фостирій, Я. 5.
Фотинъ, Ф. 22.
Фотій, М. 27; Іл. 2; Ав. 9, 12.
Фотъ, О. 28.
Фронтасій, Ін. 4.
Фрументій, Н. ЗО.
Фулвіанъ, Н. 16.
Фусикъ, Ап. 17.

Халевъ, — въ нед. праотець.
Харалампій, Ф. 10.
Харисимъ, Ав. 22.
Харитонъ, Ап. 11; Ін. 1; С. 9, 12.
Херимонъ, Ав. 16; О. 4.
Хрисанѳъ, Мр. 19.
Хрисогонъ, Д. 22.
Хрисотель, Іл. 30.
Христофоръ, Ап. 19; М. 9; Іл. 25; Ав. 30.
Худіонъ, Мр. 9.
Хуздазатъ, Ап. 17.

Шалва, С. 18.
Шіо, М. 9 и сырн. четверг.

Ярополкъ, Н. 22.

Элизбаръ, С. 18.

Юлій, см. Іулій.

Ѳамвасій, Ал. 29.
Ѳаддей, Я. 4; М. 7; Ін. 30; Ав. 21; Д. 29.
Ѳалалей, Ф. 27; М. 20.
Ѳалассій, Ф. 22.
Ѳалъ, Мр. 16.
Ѳеагенъ, Н. 7.
Ѳемелій, Н. 7.
Ѳемистоклій, Д. 21.
Ѳеогенъ, Я. 2.
Ѳеогнидъ, Ал. 29.
Ѳеогній, Ав. 21.
Ѳеогностъ, Мр. 14.
Ѳеодоритъ, Мр. 8.
Ѳеодоръ, Я. 26; Ф. 8, 17, 22; Мр. 5, 6; Ап. 10, 20, 21, 22; М. 16, 21, 24; Ін. 5, 8, 15; Іл. 4, 9, 12; Ав. 11; О. 4, 5, 12, 19, 20; Н, 7, 11, 23; Д. 3, 27.
Ѳеодосій, Я. 11, 28; Ф. 5, 17; Мр. 27; М. 3; Іл. 9; Ав. 14; С. 9.
Ѳеодотъ, Ф. 19; Мр. 2; Ал. 29; М. 18; Ін. 7; Іл. 4; С. 2, 15; Н. 7.
Ѳеодохъ, Н. 7.
Ѳеодулъ, Я. 14; Ф. 16; Мр. 9; Ап. 5; М. 2; Ін. 18; О. 28; Н. 7; Д. 3, 23.
Ѳеоктиристъ, Ф. 29.
Ѳерктистъ, Я. 4, 23; Ав. 6; С. 3; О. 2; Д. 23.
Ѳеона, Я. 5; Ап. 5, 9.
Ѳеопемитъ, Я. 5.
Ѳеопистъ, О. 20.
Ѳеопрепій, Мр. 23; Ав. 22.
Ѳеостириктъ, Н. 10.
Ѳеостихъ, Ал. 29.
Ѳеотекнъ, О. 10.
Ѳеотихъ, Д. 14.
Ѳеофанъ, Мр. 12; Ін. 10; С. 9, 29; О. 11.
Ѳеофилактъ, Мр. 8.
Ѳеофилъ, Я. 8, ЗО; Ф. 6; Мр. 6, 9; Ін. 12; Іл. 8, 23; С. 3; О. 10; Н. 7; Д. 2, 28, 29.
Ѳерапонтъ, М. 25, 27; Д. 12.
Ѳермъ, Мр. 26.
Ѳеспесій, Н. 20.
Ѳирсъ, Ав. 17; Д. 14.
Ѳифаилъ, С. 15.
Ѳома, Мр. 21; Ал. 24; Ін. 30; Іл. 7; О. 6; Д. 10.


Имена женскія.

Августа, Н. 24.
Агапія, Ал. 16.
Агаѳія, Ф. 5; Ап. 3; Д. 28.
Агаѳоклія, С. 17.
Агаѳоника, О. 13.
Аглаида, Д. 19.
Агнія, Я. 21.
Агриппина, Ін. 23.
Акилина, Ал. 7; Ін. 13.
Алевтипа, Іл. 16.
Александра, Мр. 20; Ал. 23; М. 18; Н. 6.
Алла, Мр. 26.
Анастасія, Мр. 10; Ал. 15; О. 29, 30; Д. 22.
Анатолія, Мр. 20.
Ангелика, Д. 10.
Анимаиса, Мр. 26.
Анисія, Д. 30.
Анна, Ф. З; 10; Мр. 26; Ін. 13; Іл. 5, 12, 25; Ав. 28; О. 9; О. 4, 22, 29; Н. 20; Д. 29.
Антонина, М. 1; Ін. 10, 13.
Анѳиса, Іл. 27, Ав. 27.
Анѳія, Д. 15.
Анѳуса, Ал. 12; Ав. 22.
Апполинарія, Я. 5.
Анфія, Ф. 19; Н. 22.
Аріадна, С. 18.
Артемія, Ін. 7.
Архелая, Ін. 6.
Аскитрея, Ап. 17.
Аскліада, С. 15.
Асилипіодота, Ф. 19.
Аѳанасія, Я. 31; Ап. 12; О. 9; Н. 6.

Валентина, Ф. 10; Іл. 16.
Валерія, см. Калерія.
Варвара, Д. 4.
Василиса, Я. 8; Мр. 10; Ал. 15, 16; С. 3.
Васса, Ав. 21.
Вевея, С. 5; О. 15.
Вероника, О. 4.
Виринея, О. 4.

Вирко, Мр. 26.
Вѣра, С. 17.

Гааѳа, Гаіаѳа, Мр. 26.
Гаіанія, С. 30.
Гали (Калиса), Мр. 10.
Галина, Мр. 10; Ап. 16.
Глафира, Ап. 26.
Гликерія, М. 13; О. 22.
Голиндуха, Іл. З, 12.
Горгонія, Ф. 23.

Дарія, Мр. 19.
Деввора, — въ нед. праотець.
Домна, С. 3; Д. 28.
Донника, Я. 8; Ф. 28; О. 12.
Домнина, Мр. 1, 20; О. 4.
Дороѳея, Ф. 6.
Дросида, Мр. 22.
Дуклада, Мр. 26.
Ева, — въ нед. праотець.
Еванѳія, С. 11.
Еввуха, Мр. ЗО.
Евгенія, Д. 24.
Евдокія, Мр. 1; Іл. 7; Ав. 4.
Евдоксія, Я. 31.
Евлалія, Ав. 22.
Евлампія, О. 10.
Евникія, О. 28.
Евпраксія, Я. 12; Іл. 25.
Евсевія, Я. 24.
Евстолія, Н. 9.
Евтропія, О. ЗО.
Евфимія, Мр. 20; Іл. 11; С. 16.
Евфрасія, Я. 19; Мр. 20; М. 18.
Евфросинія, Ф. 15; М. 23; Ін. 25; Іл. 7; С. 25; Н. 6.
Евѳалія, Мр. 2.
Екатерина, Н. 24.
Елена, М. 21, 26; Іл. 11; О. ЗО.
Еликонида, М. 28.
Елисавета, Ал. 24; С. 5; О. 22.
Еннаѳа, Ф. 10.
Епистима, Н. 5.
Епихарія, С. 27.
Ерміонія, С. 4.
Еротіида, О. 27.
Есѳирь, — въ нед. праотець.

Зинаида, О. 11.
Зиновія, О. ЗО.
Злата (Хриса), О. 18.
Зоя, Ф. 13; М. 2; Д. 18.

Илларія, Мр. 19.
Ирина, Ал. 16; М. 5; С. 18.
Ироида, Мр. 5; С. 23.
Исидора, М. 10.

Ія, С. 11.
Іовилла, Я. 26.
Іудиѳь, — въ нед. праотець.
Іоанна, — въ нед. мироносиць.
Іулитта, Іл. 15, 31.
Іулія, М. 18; Іл. 16.
Іуліанія, Я. 2; Мр. 4, 20; Ін. 2, 22; Іл. 6; Ав. 17; Н. 1; Д. 4, 21.
Іунія, М. 17.
Іустина, О. 2.

Каздоя, С. 29.
Кахерія (Валерія), Ін. 7.
Калисѳенія, О. 4.
Калида (Калиса), Ап. 16.
Каллиста, Ф. 6; С. 1.
Капетолина, О. 27.
Касинія, Н. 7.
Керкира, Ап. 28.
Кетавань, С. 13.
Кикилія, Н. 22.
Кира, Ф. 28.
Кирилла, Іл. 5.
Киріакія, Ін. 7; Іл. 7.
Киріена, Н. 1.
Клавдія, Мр. 20; М. 18; Н. 6; Д. 24.
Клеопатрія, О. 19.
Конкордія, Ав. 13.
Крискентія, М. 16; Ін. 15.
Ксанѳиппа, С. 23
Ксенія, Я. 24.

Лариса, Мр. 26.
Леонида, Я. 16.
Лея (Ліа), въ нед. праотець.
Лидія, Мр. 23.
Лукина, Ін. 7.
Лукія, Іл. 6; Д. 13.
Любовь, С. 17.
Людмила, С. 16.

Мавра, М. 3; О. 31.
Макрина, Іл. 19.
Мамелхѳа, О. 5. 
Мамика, Мр. 26.
Манеѳа, Н. 13.
Марина (Маргарита), Ф. 28; Іл. 17.
Маріамна, Ф. 17.
Маріоиилли, Я. 8.
Марія, Я. 26; Ф. 6, 12; Ал. 1; Ін. 7, 9; Іл. 12, 22; Ав. 9; О. 29.
Маркелина, Іл. 7.
Маркелла, Іл. 22.
Марѳа, Ф. 6, 9; Ін. 9; Іл. 4, 6; С. 1.
Мастридія, Н. 24.
Матрона, Мр. 20, 27; М. 18; Н. 6, 9.
Меланія, Д. 31.
Мелитина, С. 16.
Милица, Іл. 19.
Минодора, С. 10.
Миронія, Д. 2.
Митродора, С. 10.
Моико, Мр. 26.
Муза, М. 16.

Надежда, О. 17.
Наталія, Ав. 26.
Неонила, О. 28.
Ника, Мр. 10; Ал. 16.
Нимфодора, С. 10.
Нина, Я. 14.
Нонна, Ав. 5.
Нунехія, Мр. 10; Ап. 16.

Олимпіада, Іл. 25.
Ольга (Елена), Іл. 11.
Ольда (Олдама), — въ нед. праотець.

Павла, Ф. 10; Ін. 3.
Параскева, Іл. 26; О. 14, 28.
Пелагея, М. 4; О. 7, 8.
Перпетуя, Ф. 1.
Піама, Мр. 3.
Петронихла, М. 31.
Платонида, Ап. 6.
Полактія, Н. 6.
Поликсенія, С. 23.
Поплія, О. 9.
Препедигна, Ав. 11.
Прискидла, Ін. 7.
Проскудія (Просдока), О. 4.
Пульхерія, С. 10.

Раиса, С. 5.
Рахиль, — въ нед. праотець.
Ревекка, — въ нед. праотець.
Рипсимія. С. 30.
Руфина, С. 2.
Руѳь, — въ нед. праотець.

Сарра, — въ нед. праотець.
Севастіана, С. 16.
Сераѳима, Іл. 29.
Сигклитикія, Я. 5; О. 24.
Сира, Ав. 24.
Снандулія (здундокта), Н. 3.
Соломонія, Ав. 1.
Сосипатра, Н. 9.
Софія, С. 17, 18.
Стефанида, Н. 11.
Сусанна (Сосанна), Ін. 6; Ав. 11.

Таисія, М. 10; О. 8.
Тамара, — въ нед. Мироносиць.
Татіана, Я. 12.
Текуса, см. Ѳекуса.
Трифена, Я. 31.

Уирко, Мр. 26.

Фавста, Ф. 6.
Фанна, М. 18.
Февронія, Ін. 25.
Фернуѳа, Ап. 4.
Фива, С. 3.
Филикитата, Ф. 1.
Филиппія, Ап. 21.
Филипата, Я. 25.
Филонилла, О. 11.
Фотина и Фотипія, Ф. 13; Мр. 20.

Харита, Ін. 1.
Харитина, О. 5.
Харіесса, Мр. 10; Ап. 16.
Хіонія, Ап. 16; Ін. 16.
Хрисія, Я. ЗО.
Христина, Ф. 6; Мр. 13; М. 18; Іл. 24.
Христодула, С. 4.

Шушаника, Ав. 28.

Ѳекла, Ін. 6, 9; Ав. 19; С. 24; Н. 20.
Ѳекуса или Текуса, М. 18; Н. 6.
Ѳеодора, Ф. 11; Мр. 10; Ап. 5, 16; М. 27; С. 11; Н. 14; Д. ЗО
Ѳеодосія, Мр. 20; Ап. 3; М. 29.
Ѳеодотія, Я. 31; Іл. 4, 29; С. 17; О. 22; Н. 1; Д. 22.
Ѳеодулія, Ф. 5; С. 25.

Ѳеоктиста, Я. 31; Н. 9.
Ѳеопила, О. 29.
Ѳеопистія, С. 29.
Ѳеофанія, Д. 16.
Ѳеофила, Д. 28.
Ѳессалоникія, Н. 7.
Ѳивея, С. 5.
Ѳомаида, Ап. 13.

Се не есть еще полный списокъ. Полный списокъ можно найти только въ церковныхъ святцахъ.

Мы подаемъ сей списокъ иженъ свягыхъ, мужскихъ и женскихъ, по многимъ причинамъ.

Часто у когось бываютъ сомнѣнія, чи якоесь имя принято употребляти и есть русскижъ и православиымъ чи нѣтъ, треба энати, что есть разница въ почти что одинаковыхъ и однозвучныхъ именахъ, нпр., Аврамъ все таки не есть то само что Авраамъ; есть два розличныи имена: Симеонъ и Симонъ, Александръ и Алексій, Леонтій и Леонтъ, изъ женскихъ, нпр., Іулія и Іуліанна и т. п.

Кромѣ того, наши люди, пишучи свои имена по англійскй, часто забываютъ, якъ писати ихъ и неправильно пишутъ ихъ по-русски и т. п.

Маючи неразъ передъ собою по англійски написанное имя, нпр. Филадельфъ, Ѳемистоклъ, Максимилліанъ и т. п., не знаютъ, чи оно еще у насъ можетъ быти принято, чи нѣтъ и т. д.

Во всѣхъ такихъ случаяхъ сей списокъ будетъ служити имъ хорошимъ справочникомъ.


————о0о————[BACK]