ЗАКЛЯТІЕ

Изъ крови, пролитой въ бояхъ,
Изъ праха обращенныхъ въ прахъ,
Изъ мукъ казненныхъ поколѣній,
Изъ душъ, крестившихся въ крови,
Изъ ненавидящей любви,
Изъ преступленій, изступленій —
Возникнетъ праведная Русь.

Я за нее одну молюсь
И вѣрю замысламъ предвѣчнымъ:
Ее куютъ ударомъ мечнымъ,
Она мостится на костяхъ,
Она святится въ ярыхъ битвахъ,
На жгучихъ строится мощахъ,
Въ безумныхъ плавится молитвахъ,

М. ВОЛОШИНЪ.
[BACK]