ЧИСЛО ДНЕЙ ВЪ КАЖДОМЪ МѢСЯЦѢ.Январь 31 дн. Май 31 дн. Сентябрь 30 дн.
Февраль 28 дн. Іюнь 30 дн. Октябрь 31 дн.
Мартъ 31 дн. Іюль 31 дн. Ноябрь 30 дн.
Апрѣль 30 дн. Августъ 31 дн. Декабрь 31 дн.

————о0о————[BACK]