New York, Григорій Кунашевскій, Gregory Kunashevsky


Philadelphia, Yonkers, Dubin-Alexandroff, Левъ Владиміровичъ Дубинъ-Александровъ, Василій Гавриш, Wasily Havrish


New York, Иван Наумовичб Ivan Naumovich, Венедиктъ М. Брода, Benedict Broda


Philadelphia, Bridgeport, J. R. Miller & Company, Іосифъ Миллеръ и Компанія


New York, Monolit Co., Торговый Домъ ‘Монолитъ’, Chas. Belous Inc.,


Philadelphia, Catasququa, New York, А. Б. Гайдосъ, A. B. Gaydos, A. B. Gaidos, A. B. Gajdos, Гавріилъ Онущакъ, Gabriel Onushchak, Gabriel Onuschak, Pravda Press, Типографія 'Правда'


Yonkers, Hazleton, Bridgeport, Стефанъ Порачъ, Stefan Porach, John A. Matala, American Bank & Trust Company, Іоаннъ Чайко, John Chajko, John Chaiko, Михаилъ Юрканинъ, Michael Jurkanin, Михаилъ Яковчукъ, Michael Yakiwczuk, Michael yakiwchuk, Michael Yakiwchak


Scranton, Bosak State Bank, Американско-Словенскій Банкъ въ Братиславѣ[BACK]