Урядники ОРБ 1920
Михаил Колесар, Michael Kolesar
Michael Kolesar, RBO Chairman

Георгій Вретякъ, George Vretyak, Vretiak
George Vretiak, RBO Vice-Chairman

Михаил Гавула, Michael Gavula
Michael Gavula, RBO Treasurer

Іоаннъ Л. Куча, John Kucha
John Kucha, Financial Secretary RBO

Василій Сидорскій, Vasili Sidorsky, Sidorski
Vasili Sidorsky (Sidorski), RBO Recording Secretary

Алесѣй Шланта, Alexеj Slanta,
Alexеj Slanta, RBO Board Member

Максимъ Д. Ярошъ, Maxim Jarosch
Maxim Jarosch, RBO Board Member

Иванъ Г. Борухъ, John Boruch
John Boruch, RBO Board Member

Георгій, Павлусь, George Pavlus
George Pavlus, RBO Steering Committee

Б. М. Брода, B. M. Broda
B. M. Broda, RBO Steering Committee

Тимоѳей Василько, Timothy Vasilko
Timothy Vasilko, RBO Steering Committee

Илія К. Гойняк, Illija Hojniak
Illija Hojniak, Editor of “Pravda”

Димитрій Процыкъ, Dimitri Prosek, Protsek, Prosek, Protsick, Protsak
Dimitri Prosek, Printing Office Manager

Ваилій Г. Борсукъ, Vasili Borsuk
Vasili Borsuk, Linotype Operator

Георгій В. Гижа, George Gizha
George Gizha (Giza), Shipping Agent

Стефанъ Сенько, Stefan Senko
Stefan Senko, Reporter[BACK]