Дорогы Братя і Сестры Лемкы... — Федір Гоч

Шістдесят літ тому, 9-го січня 1929 р., передовы емігранти з Лемковщыны на чолі з Теодором Коханом заснували на американском континенті культурно-осьвітню організацію Лемко Союз.

Выдатну роль в діяльности Лемко Союза одограли Дмитро Вислоцкы (Ваньо Гунянка) і Др. Симеон Пиж. В газеті «Лемко», а потім «Карпатска Русь», журналах «Лемко», «Карпаты», шторічных календарях-альманахах, книжках і брошурах «Лемко Союз» закликав берегти рідну мову, культуру, традиції, кріпити звязки з рідным крайом, лемками, што жыют в Совітском Союзі, Чехословачыні і Югославії.


Fedir Gotch
Федір Гоч

Благодаря Лемко Союзу мы побудували в Юнкерс, Н. Й., Карпаторуcкый Американский Центр, народны домы в Клівленді і Ансоніі. Але найважнійшом подійом была покупка Лемко резорта, якый завдяки будові храма-памятника жертвам Талергофа, музею, організації Карпаторускых фестивалів лемківской пісні, традицийных Русаль, Талергофскых дней, кермешів і другых культурных імпрез став центром культурного жытя лемків на американском континенті.

Шістдесят літ в історії то незамітно, але в жытю одного покоління — то ціла епоха. Нема в жывых засновників Лемко Союза, небогато залишилося активістів першых і трудных років його діяльности. Выросло нове поколіня, якому труднійше зберегти себе од асиміляції. Штораз веце стрічаме лемків, якы не знают мовы, а діти навет свого походжыня.

Гнеска діяльніст Лемко Союза триматея на патріотизмі і ентузіазмі невеликой групы старшых і молодежы. Тяга молодого поколіня до рідной культуры дост велика (о чом сьвідчат усьпішно проведены вестивалі). Але для того, жебы зберечы Лемко Союз, Лемко резорт і друга інституціі, треба подвоіти организаторску и культурно-осьвітну роботу серед лемків, особливо молодежы. Нам треба найти дорогу до серця навет того лемка, якый не знае мовы і мало знае за свое походжыня. Рідна пісня, нашы традиції, культура і історія то — ключ до серця навет далекого потомка нашого племени.

Тепер пережываме дост трудны часы з утриманьом нашых інституций. Мусиме собі правду повісти, же мы іщы далеко не вшытко зробили, абы не допустити до упадку.

По статистиці в Америці і Канаді жые около 800 тысяч лемків. Більшіст з них громадится коло церквей і не знає про існуваня Лемко Союза. Наша задача дойти до іх серця, помочы стати активістами Лемко Союза.

Тішыт нас, же зас выходит Карпаторускый календар-альманах.

Необхідно одновити выхід журнала для молодежы і придбати новых предплатників газеті «Карпатская Русь».

Задача нелегка, але нам під силу, бо в історії нашого народу нераз было труднійше і воля лемка была непереможна.

Гнеска маме красне чысло творчой інтелігенції і економічно стоіме далеко ліпше. Треба лем веце організованности, згоды і патріотизма.

Не можеме допустити, аби 60 років тому посаджене нашыма патріотами деревце культурного жытя лемків на американском континенті, засохло.

Лемко Союз быв організованый для культурно-осьвітной роботы. Народны домы і Лемко резорт были придбаны не лем для нас, але і для будучых поколінь. Тому наша задача утримати нашы інституції, примножыти духовны цінности для нашых дітей і потомків і тым самым выповнити заповід основателів Лемко Союза, то ест быти достойныма іх насьлідниками.


ФЕДІР ГОЧ
с. Знидранова, ПНР.[BACK]