Маршал Георгій Жуков

Початок мая 1945 року. Німецкый фашызм, што залив ріками крови Европу, агонізує. Цілий світ знат: остатня фортеця гітлерівской обороны — Берлін — повністью в руках Радянской Арміі. Над рейхстагом, символізуючы перемогу, майорит червеный прапор.


Georgy Zhukov
Маршал Г. Жуков

Історичну побіду Радянской Арміі і армій союзників (США, Англіі и Франціі) належно скріпити підписаньом акта про повну і безговорочну капітуляцію збройных сил гітлерівской Німеччини. Очолити радянску делегацію, уповноважнену приняти капітуляцію, уряд СРСР доручыл выдатному полководцеви другой сьвітовой війны маршалу Георгію Жукову. Йому доручыли тіж быти головом на конференціі по принятю капітуляціі. Посьлі того, як акт про капітуляцію підписали представникы гітлерівского верховного командування, своі назвиска під тим історичным документом поставили представникы Верховного Головнокомандування Радянского Союза, Верховного командування Великобританіі, США и Франціі.


Signing
Підписаня акта о беззастережній капітуляціі гітлерівской Німеччини

Першым поставив свій підпис маршал Жуков.

Высока чест, виявлена маршалу Георгію Жукову, была признаньом його великых заслуг перед Радянском Арміом, перед цілим радянским народом, єст надежном оцінком його вкладу в розгром фашизму.

Своі мемуары «Воспоминания и размышления», написаны в остатні роки жытя, маршал Георгій Жуков посьвятив радянскому солдатови. Він і сам почынав свою войскову біографію солдатом. Він залишыв ся ним — мужным, прямым, суровым и самоодданым — і товды, коли керував діями великых войск.

...Маршал Георгій Жуков народився 19 листопада 1896 року в селі Стрілківці Калузкой (Росия) в селянскій родині. З ранніх років познав працю хлібороба, підростком попав до Москвы, где вывчыл кушнірске ремесло.

Коли почала ся перша сьвітова війна, Георгія Жукова было мобілізовано до армиі. Він бере участ в боях, выявляючы храбріст. Сьвідчат про того, зокрема, два Георгієвскы кресты — найвысша солдатска нагорода в царскій росийскій арміі.

Посьлі Жовтневоі революціі 1917 року Георгій Жуков поступат до Червеной Арміі. Він воюе на Всхідньом, Західньом и Південном фронтах против ворожых войск, якы прагнули подавити народну революцію силом. Коли закінчила ся громадянска війна (1918—1920 рр.), Георгій Жуков был командиром кавалерийского ескадрону.

В мирный час молодый талантливый командир упорно вчыт ся, познає войскову науку. Він стає командиром дівізіі, потім — командиром корпусу. Части і зєднання, якыма командує Георгій Жуков, одзначают ся одмінном бойовом выучком, высокым моральным духом і строгом дисципліном. Вліті 1938 року Георгія Жукова призначают командуючым Білорускым Спеціальным войсковым округом.

То был неспокійный час. Одчувало ся передгрозя новой війны. На заході нарощував мускулы вермахт — войскова машина німецького фашизму. На всході наберала сили імперіалістычна Японія. Вліті 1939 року она розпочала агресію против Монгольской Народной Республікы.

Радянскый уряд послав на допомогу монгольскому народовы своі войска. На чолі іх стояв генерал Георгій Жуков. Під його командуваньом радянскы і монгольскы воіны блискучо перевели операцію по оточыню і розгрому великого угрупованя японскых інтервенціоністскых войск в районі рікы Халхін-Гол. За тоту перемогу Георгію Жукову присвоіли званя Героя Радянского Союзу — найвысшой в СРСР одзнакы, якой він был удостоєньій штырі разы.

Особливо яскраво розкрыв ся войсковый талант Георгія Жукова в рокы Великой Вітчизняной війны (1941 —1945.). Верховне Головнокомандування направлят полководця на найтруднійшы ділянку боів. З його іменом повязаны оборона Ленінграда в 1941 році, переможны боі під Москвом взимі того же року. То він координував діі фронтів в історичній Сталінградскій битві, в боях на Курскій дузі, за Дніпро.

В остатній період війны маршал Георгій Жуков командував войсками Першого Білоруского фронту, якы вызволяли Польщу, воювали на територіі Німеччыны и разом з войсками Першого Украінского фронту штурмом взяли Берлін.

Крупны операціі Радянской Арміі, в розробці і проведеню якых брав участ маршал Георгій Жуков, нищыли фашыстскы арміі. Він умів, прутко оцінившы обстановку, вірно выбрати напрям головного удару, зосередити на ньом огромны силы и засобы, діяти рішучо, прутко и несподівано для ворога. Авторитет маршала Жукова в войсках был надзвичайно высокым. Солдати вірили: где Жуков — там і перемога.

В мирный час маршал Жуков командував трупом радянскых войск в Німеччыні, войсками Одеского и Уральского войсковых округів, был заступником міністра і міністром обороны СРСР.

Уславленный маршал помер 18 червця 1974 року. Його прах поховано в Москві, в Кремлівскій стіні.
[BACK]