Лист до Складача — Андрий К.

Дорогый Олександер Восток!

Том чудовом книжком Вы залишате в нашій історіі помітный сьлід. Бо Вами і Вашыма друзями зроблено іщы єдну спробу, найвдалійшу, на мою думку, зо вшыткых попередных, створыти своєрідный жытєпис лемків. Дуже опублікованых в календарі матеріалів запамятают ся надолго. Сподівам ся, же такє вражыня од нього залишыло ся і в другых чытачів — нашых братів і сестер із славного роду лемків. Я не мам сумніву, же календар загально ся сподобав каждому з його чытачів і буде збереженый на всі рокы як цінна лемківска книга — збірка історичных, мистецкых, літературных і іншых матеріалів, розрахованых на старше, середнє і молоде поколіня лемків. Вшыткы чытачі найдут ту для себе то, што іх цікавит, хвилює, примушат спімнути про своє минуле, уважнійше ставитися до проблем сегодняшнього дня, задуматися над будучносьтьом.

То, што Вы, Олександер, разом з Вашыма друзями одновили (то юж ест друга книга посьлі тревалой перервы) выпуск Календаря, сьвітчыт про вельку турботу Лемко-Союзу штодо збереженя, історіі, культуры, традицій лемків. Календар на 1987-й рік — то добрый подарунок нашому народовы од Лемко-Союзу в рік 58-річя з часу заснуваня організаціі. Він єст красномовным сьвідчыньом того, што поза межами рідного краю єст іщы єдна організація в сьвіті, што дбає про лемків, їх організацийне і культурне житя.

Книга зацікавила не лем американскых лемків, а і лемків на Украіні, в Канаді, в Польщы, Чехословакіі, Югославіі, іншых краінах, де жыют представителі нашого народу. В книгах наступных років Вам, Олександер, вартат продовжати тоту славну традицію. Мы маме знати, як жыют нашы краяне, іх нащадкы по всій землі. Ногами, як повідав мій дідо, чловек мусит врости в землю свойой Батьківщыны, але очы його най оглядают цілый сьвіт. Тото означат, што мы, лемкы, маме шанувати і любити не лем свою рідну землю, а і всі краіны, іншы народы, разом з вшыткыма боротися за мир, против загрозы новой сьвітовой войны, за роззброєня, взаємне співробітництво во імя прогресу каждой націі, каждого народу. Тото тіж означат, што лемкы, якы жыют далеко од рідного краю, мусят памятати про коріня свого прадавнього роду. Зато самым цінным в Календарі есть тото, же ту опублікованы сут матеріали про жытя лемків, где бы они не жыли, і всего народу на Украіні — земли, где велика част лемків нашла свою щасливу долю. Такы матеріали, думам, мают найти місце і в наступных народных книгах, якы Вы будете составляти.

Дуже схвилювали мене літературны (особливо спогады про дітинство, такє подібне на мое власне,—«Где сонце сіят любовю»), поетичны, пісенны, гумористичны сторінкы того выданя. Най люде чытают і знают талантливіст представників лемківского народу.

В 1985 році сповнилося 40 років з часу закінченя другой сьвітовой войны. Не вшыткы люде знают правду про тоту велику битву, під час якой загинули міліоны людей, в тім чысьлі і лемкы. Лемківскый народный календар розповідат нам про тото.

Нарешті, маме іщы єдно жычыня до составителя Олександра Востока. Календар мат включыти матеріал про тих людей з Лемко-Союзу, якы найвеце дбают про розбудову організаціі, організуваня прекрасных фестивалів, збільшеня пресовых фондів. Опублікуйте інформаціі про такых людей, іх фотографіі. Вшыткы члены Лемко-Союзу мают знати про тих, кто найвеце шанує народну організацію.


Андрий К. зо Ждыні[BACK]