Урокы Другой Світовой Війны

1945 рік навічно зостане в анналах істориі. 8 мая было підписано акт о беззастережну капітуляцію фашыстской Німеччыны. Закінчила ся друга світова війна. Радянский народ одстояв незалежніст і свободу своєі Вітчызны. Разом з США, Канадом, іншыма краінами антигітлерівской коаліциі задав нищівного удару блоку агресивных имперіалістичных держав. Была ліквідувана загроза фашыстского поневоліня людства, насамперед народів Європы. В тім і полягат величезна заслуга Радянского Союзу перед народами цілого світу, перед будущым.

Радянский народ не лем одстояв завоювання соціалізму, а свойом перемогом перекреслив планы імперіалістов, внюс докорінны зміны в співвідношыня сил на світовій арені, заложыв основы для інтенсивного зростаня сил демократиі і соціалізму, котры досяглы велычезных успіхів за 40 післявоєнных літ. Од світовой капіталістычной системы одышов ряд краін, што мают велику терыторию, многомільйонны народы і великы материальны ресурси. Гнеска світова соціалістычна система переконливо демонструє перед народами своі здобутки, розквіт економікы і культуры.


Parade
Парад Перемогы на Красній Площы в Москві 24 червця 1945 р.

Перемога Радянского Союзу прискорила розвиток національновызвольного руху в Азіі, Африці і Латинській Америці, сприяла розпаду колоніальнои системы імперіалізму, якый розпочав ся послі Великой Жовтневой соціалістичной революциі 1917 року. Національновизвольний рух розбив створювану віками колоніальну систему і вывюв пригноблены народы на дорогу самостійного національного і державного розвитку. З 1945 року до кінця 70-х років колоніальне панування было ліквідуване більше як у 100 краінах.

Перемога соціалізму у другій світовій війні спричынила ся до зростання світового комуністичного і робітничого руху, посиленя вплыву на народны маси комуністичных і робітничых партій. На фронті комуністы проявили себе мужествеными борцами з фашызмом, они были організаторами і керівниками збройного опору німецько-фашыстским загарбникам. У ряді краін Західноі Європы і Азіі комуністичній партиі наприкінци війны были юж могутньом політычном силом, котра істотно вплывала на політычный розвиток своіх краін. О авторитеті комуністичных партий свідчыт стрімкє зростаня кількости іх членів. Єсли в 1939 році в рядах комуністичных і робітничых партий нарахувало 4 мільйони комуністів, то в 1945 році іх кількість сягнула почти 70 мільйонов.

Радянский Союз, як знаємо, брав активну участ у створеню антигитлерівской коаліциі, йому належыт ся ту провідна роль. Досвід воєнних років свідчыт о можливіст співробітництва краін з ріжним суспільним ладом у боротьбі протів агресиі, в ім’я миру і безпекы медже народами.


Represention
Серпен 1945 р. Представникы войск СРСР,
США, Франціі і Великобританіі в Берліні


Вырішальна роль Радянского Союзу в перемозі над фашыстскым блоком держав выявыла ся насамперед в тім, же на радянско-німецкім фронті были вщент розгромлены основны силы фашыстской Німеччыны і єй союзників. Якраз тот фронт быв головным в другій світовій війні протягом 1941-1945 років. Ту ся розгортали вырішальны битвы, ту была знищена основна частина жывой силы і бойовой технікы ворога. На радянско-німецкім фронті были взяты в полон, знищены або розбыты Збройними Силами СРСР 607 ворожых дивізій, з них 507 німецкых, а на фронтах Західной Європы, Північной Африки та Італіі, де воювали союзникы — США і Англія — 172 ворожых дивізий. Серйозну поразку Червена Армія завдала мілітаристскій Японіі, розгромывши ядро японскых сухопутных сил — Квантунску армію.


NoToWar
Плакаты, выконаны піонерами Артеку,
присвячены борбі за мир і дружбу дітей планеты


Перемога у Великій Вітчизняній війні была здобыта ціном величезных людскых жертв: 20 мільйонов радянских людий загыбли в тот страшный час. Таких жертв не зазнала жадна краіна світу.

Радянскы люде високо цінуют і завсігда вызнают внесок вшыткых народів у перемогу над спільним ворогом. Водночас оны спростовуют намаганя буржуазных політиків і ідеологів фальсифікувати історию другой світовой війни, применшыти роль Радянського Союзу в розгромі фашызму.

Представникы вшыткых національностей краіны проявили масовый героізм на фронті, воювали з ворогом у його тылу, героічно трудыли ся на фабрыках, полях, роблячы свій посильный внесок у перемогу. В основі подвигу была одданіст радянскых людий своєй Батьківщині, поширеня пролетарского інтернаціоналізму.

Непересічне історичне значіня мают уроки Великой Вітчизняной війны. Головный з них полягат в тім, же проти війни треба ся бороти покиль она іще ся не почала. Же війна — то спільне лихо, же то трагедия для всього людства.
[BACK]