3 Новым 1987 роком!

Вшыткы народы планеты урочысто встрічают Новый рік. Не лем окремы люди і организаціі, але і державы робят обрахунок што зроблено в минувшом році і ставят перед собом ціль на Новый, тим разом 1987 рік.

Каждый чоловік хоче быти здоровым, щасливым і жыти в достатку, организація хоче мати веце активных членів, народы — піднятися на высшу ступінь економічного і культурного розвитку а вшыткы чесны люде нашой планеты хочут жити в мирі і дружбі.

Нашы передовы краяне організовали в Америці братства, клубы, будували церкви і народны домы, берегли свої традиции, віру, культуру, народніст. Єднак найбільше масовом, народном, культурно-освітном организацийом в Америці і Канаді став «Лемко-Союз», основаный в 1929 році. Його пресовый орган газета «Лемко», а гнеска «Карпатска Русь», календарі, книжкы і брошури помагают нам плекати свою культуру, беречи традиции, кріпити связь с братами, што жиют на Лемковині, в Радянскім Союзі, Чехословакіі і другых країнах.

«Лемко-Союз» народна і мирна организация, яка учыт згоды і братства, завзято иде вперед за мир і дружбу, стоіт твердо против війны. Його діяльніст підперают морально і матеріально передовы лемки не лем старшого поколіня, але і молодшы, нарожены юж в Америці.

За 58 літ існуваня «Лемко-Союз» зробыв велыку роботу, але найважнійша то покупка «Лемко Резорта», де проводятся нашы традицийны народны свята «Талергофскы дні», «Русалія», «Карпаторусский фестиваль», на якых выступалы гості з Украіни, Чехословакіі, Лемковины. Тота чудова народна здравниця стала культурным центром лемків в Америці, ту приходит красне число старшых і молодых, абы почути лемківскы співанки, насолодити ся культуром своіх предків.

Редакция календаря старала ся зробити його цікавим і корисним, зобрати матеріалы і фотографиі з житя лемків в Америці й на Лемковині на історичны, патріотичны і культурны темы. Прагнеме, абы народный календар на 1987 рік став настольном книжком в каждой лемковскій родині, помічником в выхованю молодого поколіня в дусі патріотизму і любовы до свого народу, його прекрасной культуры.

В 1987 році отбудеся 34-й зізд «Лемко-Союза», який выробыт програму святкуваня 60-рочного ювілею в 1989 році.

Головне правлінія «Лемко-Союза» й редакція Народного календаря жычат Вам великого добра, дальшых успіхів на культурно-освітном поли, згоды, дружбы і миру вшыткым людям на земли!
[BACK]