Нашы в Америкы

Нашы в Америкі: Григорий Шкурат в Юнкерс, Н. Й., родом из Бортного Горлицкого повіта, любит ходити на полювачку. На снимку видиме його разом с товаришом послі удачной выправы. (По лівой стороні, со стрільбом).[BACK]