ШТО ХЛОПЪ — ТО ХЛОПЪ!Фецко Драбикъ мой нанашко,
Хоцъ ма рокы хлопъ якъ цмокъ!
Лемъ посмотте, яка рука,
Якій голосъ — якій крокъ!
Правда, Фецакъ ма апетыкъ,
Не разъ мису борщу зъѣвъ. . .
Але якъ си неразъ крикне,
То го слышно ажъ на дѣвъ!
Хоцъ буде мавъ внетъ сто роковъ
Хоцъ посивѣвъ — але драбъ,
А присьество неразъ слышу,
И отъ дѣвокъ и отъ бабъ.
Може ищи женивъ буде —
Бо безъ бабы такъ ни сякъ,
А самъ Фецакъ — неразъ гваритъ
Же хлопъ твердый а не флякъ.
Але Фецакъ не лемъ сильный,
И не глупый. . . ге, ге, ге!
Прецѣ війтомъ бывъ два разы,
Хоцъ не знае бе, ни ме![BACK]