ДАРЪ СВ. НИКОЛАЮ.

На нашой Лемковинѣ
Естъ звичай дуже старый,
Што на св. Николая
Несутъ въ церковъ дары.
Несутъ люде хлѣбецъ святый,
Несутъ и прядило,
Несутъ птицю домашнюю
Несутъ и кадило.
Естъ то звычай поганскій
Знаютъ о томъ люде,
Же нашъ святый угодникъ
Ѣлъ того не буде!
Тотъ звычай повинни бы
Давно скасувати,
Бо темноту невѣжество
Не можъ похваляти.
Не зато я тое пишу,
Штобъ не жертвувати
Но жертву можно
Въ другій способъ дати.
Можно свѣчку поставити
Можно лепту дати
И у серцю своимъ щыро
Святого благати,
А то неразъ бывае
Цѣла комедія
Якъ тымъ даромъ дѣлится
Церковна ”братія“. . .
Частку берутъ церковникы
Частку засъ дякови
А решту на ”клебанію
Нашому попови. . .
И што тамъ зъ хлѣбомъ роблятъ
Ци Вы о тымъ знате?
Дакусъ лѣпшый для людей
Решту для пацяте. . .
Въ однымъ селѣ на праздникъ
Того угодника,
Было въ церквѣ хлѣба
Купа превелика.
По службѣ почавъ священникъ
Акафистъ правити:
”Радуйся святый Николаю!“
Почавъ голосити. . . .
А въ притворѣ тамъ стоявъ
Прихожанъ Василій:
”Ой радуйся“ сой потѣгатъ —
Отче Теофилій. . .
Бо велика купа хлѣба,
Буде што носити,
Будешь мати цѣле лѣто
Чѣмъ челядъ дусити“. . .

Гриць Смеречокъ.[BACK]