Фраѣръ и Фраѣрка — 'Сватъ'
Фраѣръ и Фраѣрка
И гнесъ фраѣры и фраѣрки
Ходятъ, якъ давно, на вечѣрки
Лемъ же гнесъ люде молоды
Вшитко оначатъ ведля моды. . .
Якъ ся залюбитъ Пазя въ Антку,
Та сой визначатъ даде «рантку». . .
Гнеска, ци кривый, ци горбатый,
«Ліворверъ» каждый муситъ мати;
Якъ му кто драсне на гонорѣ,
То вамъ брѣхъ «махромъ» гнетъ роспоре
«Чисту» попиватъ, куритъ драмы —
Отважный, але за дверями. . .
Спѣватъ по польски — свое забылъ,
Ажъ ся дивуютъ стары бабы!
Бо каждый фраѣръ триматъ моду,
«Краватъ» завяже подъ бороду —
«Райтки» натягне — пакъ камаши,
Таки то теперь хлопцѣ наши. . .
Въ рукахъ палиця загранична,
В кишени ядвабъ — хустка «слѣчна»,
Шапка на бакеръ съ фантазіомъ,
Лемъ не зачинай съ томъ «бестіомъ»,
Бо хлопъ горячій якъ сѣрничка,
Але въ головѣ. . . Сѣчка!

А фраѣрка тыжъ якъ сѣрка,
Дѣвка тлуста и набита:
Мешты мае якъ копыта,
Вельки, тѣсны и незграбны,
Зато панчохы ядвабны!
Злоты зубы — гладка цера,
Робитъ око до фраера;
«Декольтъ» ширинъ, же ажъ брыдко,
Моистевы, видно вшитко:
Шію, груди и лопатки. . .
А «дресъ» въ квѣтки, або въ кратки.
«Блюза» чиста «пепелина»
И кокарда темно-сина. . .

Сватъ.[BACK]