Якъ то у Насъ? (зо старого краю)
У насъ въ Польши невесело,
Хоцъ часто сутъ «парады»,
«Моцарство» летитъ въ пропасть
И нема на то рады!
А хлопъ робитъ, но и платитъ
И потихи часомъ накне,
Што заробитъ, доразъ стратитъ,
И завсе му гроши бракне!
У насъ въ Польши вера планно,
Хоцъ край дуже богатый,
Хоцъ самъ Пилсудскій радитъ,
Не «хамы», дайме нато!
Хоцъ паньство католицке
Отъ небощика Пяста,
А все такой барзъ планно,
Шитко падатъ и баста!
А хлопъ смотритъ, но и терпитъ
И слухатъ, што гварятъ люде
И хоцъ го кусъ рука свербитъ,
Чекатъ, думатъ, якъ то буде?
У насъ въ Польши невесело
Ба, люде гварятъ, бѣда,
И шитки нарѣкаютъ,
Кремъ пана и жида.
А хлопъ сильно робитъ въ полю,
Лѣгатъ поздно, рано встае —
Мае мозоль на мозолю,
Але больше ничъ не мае!
HowItIs29End

[BACK]